عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
علیرضا جمشیدی

علیرضا جمشیدی »دوستان

ساکن تهران, تهران ایران · متولد 25 شهریور, 1371