عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
میثم قاسم نژاد

میثم قاسم نژاد »دوستان

ساکن چابکسر, گیلان ایران · متولد 12 مرداد, 1367