عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
سید سجاد محتشم
سید سجاد محتشم

سید سجاد محتشم

ساکن رشت, گیلان ایران · متولد 18 تیر
اطلاعات اصلی
وضعیت رابطه:
مجرد
جنسیت:
تاریخ تولد:
18 تیر
مکان:
آخرین ورود:
12 ساعت پیش
عضویت در:
2 تیر, 1395
درجه:
کاربر
بازدید پروفایل:
19
مشترکین RSS:
51
رشته تحصیلی:
مدیریت، صنعتی، مالی و بازرگانی - مدیریت
گرایش تحصیلی:
تولید و عملیات
زبان:
انگلیسی
شنیدار و خواندن:
خوب
گفتار و نوشتار:
خوب
محل سکونت:
رشت
خ سردار جنگل
مقالات چاپ شده در مجلات
محتشم ،سيدسجاد،موسوی ، سید عباس(1397) بررسی تأثیر و الویت بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد
انزلی ،مجله علمی تخصصی رویکردهای نوین در مدیریت و حسابداری ، نمایه در نورمگز، مگیران، سیویليكا

محتشم ،سید سجاد،اسماعیل پور،رضا،رمضانیان،محمد رحیم(1395) بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر مدیریت محیطی و زنجیره تأمین سبز و اثر آن ها بر عملکرد سبز(مورد بررسی شرکت پارس خزر)،مجله علمی پژوهشی مدیریت فردا، نشریه شماره : ،48 فصل پاییز ، کد مقاله :139511201614264918، نمایه در SIDو پایگاه مجلات تخصصی نور مگز

طالقانی ، محمد، ثاراللهی ، صدیقه کبری ، محتشم ، سید سجاد (1395) تعیین ارتباط بین سنجه های مدیریت دانش بر عوامل محتوایی و فرآیندی ( حوزه استراتژیک) (مورد بررسی : ستاد استانداری گیلان) ، مجله علمی پژوهشی اطلاع رسانی مدیریت
انجمن مدیریت ایران ،ویژه نامه چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری ، صص 61-75. ( نمایه در مگیران، دو ماهنامه مديريت، شماره 187)

Seddighi chaharborj, Reza. Mohtasham , Sajjad. (2016) “The identification of the barriers of tourism economy of Iran”. International Journal of Recent Research and Applied Studies, Volume 23.issue2 jun. (Abstracting & Indexed Global Impact Factor, ISC Scientific Journals, DOAJ, EBSCO,…)


Mohtashm ,Seyyed Sajjad, Sarollahi , Sedigheh Kobra, Hamirazavi , Delara (2017) “ The Effect of Service Quality and Innovation on Word of Mouth Marketing Success”
Economics and innovation in international markets(Eurasian Business Review).
ISSN 1309-4297 / DOI 10.1007/s40821-017-0080-x
Received: 16 August 2016 / Revised: 18 April 2017 / Accepted: 4 May 2017

Mohtashm ,Seyyed Sajjad, Sarollahi , Sedigheh Kobra, yousefi , naghmeh, mashayekh , leila (2017) “Effect of Green Transformational Leadership on Green Creativity; identifying role of Green Organizational Identity, Green Mindfulness and Resource Commitment
Case study: The central Municipality of Rasht metropolis.
محتشم ،سید سجاد، مشایخ حسینی ، لیلا ، ثارللهی ، صدیقه کبری (1395) بررسی نقش میانجی ارزش درک شده در رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری مورد مطالعه: مشتریان بیمه ایران (شهر رشت)، مجله علمی تخصصی پژوهش های نوین در علوم انسانی ، جلد دی ماه 1395 , شماره 1 , سال اول ، دی ماه 1395،شماره 1، صص 59 – 72
شماره : nrmj-00060006

محتشم ،سید سجاد ، ثارللهی ، صدیقه کبری (1395) رابطه بین مولفه های زنجیره تامین سبز و بهره وری در سازمان ها ، مجله علمی تخصصی مطالعات مدیریت و کارآفرینی .( نمایه شده در : سیویلیکا ، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ، پایگاه مجلات تخصصی نورمگز ، scientific journal impact factor & Research Bib )
دوره 2، شماره 2/4 ، صفحات 106-115
Online ISSN: 6742-734X /Print ISSN: 6332-6623
مقالات کنفرانس (چاپ شده / ارائه شده / پذیرفته شده)
Mohtashm ,Seyyed Sajjad, Sarollahi , Sedigheh Kobra(2016).” Investigating the success of Knowledge Management: An empirical study of small and medium-sized enterprises “ The First International Conference on New Researchers in Management studies, iran , shiraz.
(Abstracting & Indexed : SID , IRANDOC , RICeST , CIVILICA )
Seddighi chaharborj, Reza , Mohtashm ,Seyyed Sajjad, Sarollahi , Sedigheh Kobra(2016). “The impact of customer relationship management on service quality in insurance industry” 14th International Management Conference (IRIMC) , iran , Tehran .
(Abstracting & Indexed : ISC , CIVILICA )
اسماعیل پور،رضا ،رمضانیان ،محمد رحیم ، محتشم ، سید سجاد(1394) بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد سبز شرکت با میانجی گری متغیر زنجیره تأمین سبز، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانشگاه شهید بهشتی،تهران. حضور در کنفرانس(نمایه در ISC (
محتشم ، سید سجاد، مشایخ حسینی ، لیلا ، ثاراللهی ،صدیقه کبری (1395) بررسی نقش میانجی ارزش درک شده در رابطه بین
کیفیت خدمات و رضایت مشتری مورد مطالعه: مشتریان بیمه ایران (شهر رشت) ، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ،
حسابداری ، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی : اقدام و عمل . حضور در کنفرانس و سخنرانی( مقاله برتر) (IC2016) ، مازندران (ساری)
طالقانی ، محمد ، ثاراللهی ، صدیقه کبری ، محتشم ، سید سجاد (1395) تعیین ارتباط بین سنجه های مدیریت دانش بر عوامل محتوایی و
فرآیندی ( حوزه استراتژیک) (مورد بررسی : ستاد استانداری گیلان) ، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید
بهشتی ، تهران . حضور در کنفرانس و سخنرانی (نمایه در ISC (
محتشم ، سید سجاد ، ثاراللهی ، صدیقه کبری ، یوسفی ، نغمه ، مشایخ حسینی ، لیلا (1395) تاثیر رهبری تحول آفرین سبز بر خلاقیت سبز؛ با شناسایی نقش هویت سازمانی سبز, ذهن آگاهی سبز و تعهد منابع مورد مطالعه: شهرداری مرکزی کلان شهر رشت ، کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول (تحول اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی)، تهران . حضور در کنفرانس و سخنرانی (نمایه درSID (( مقاله برتر)
بهاری دلیوند ، مجتبی ، محتشم ، سید سجاد ، ثاراللهی ، صدیقه کبری (1395) شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در استانداری گیلان با استفاده از ISM ، کنفرانس ملی چالش های مدیریت ایران در چشم انداز 1404 ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت . ( حضور و سخنرانی ) (نمایه در سیویلیکا)
محتشم ، سید سجاد، ثاراللهی ،صدیقه کبری (1395) رابطه بین مولفه های زنجیره تامین سبز و بهره وری در سازمان ها ،دومین کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت، (متانا) ، ایران ، شیراز (نمایه در سیویلیکا) (نمایه در SID) ، انتخاب جهت چاپ در مجله علمی تخصصی مدیریت
محتشم ، سید سجاد، ثاراللهی ،صدیقه کبری (1394) اهمیت کیفیت و مدیریت کیفیت جامع در سازمان ها و بررسی ابعاد و زوایای آن ، کنفرانس بین المللی مدیریت در هزاره سوم گیلان(رشت) حضور در کنفرانس
محتشم ، سید سجاد، شاه محمدی ، جمال (1394) اهمیت مدیریت دانش و نقش آن بعنوان مزیت رقابتی سازمان ها، کنفرانس بین المللی مدیریت در کسب و کار گیلان(صومعه سرا)حضور در کنفرانس
مقدم نیا ، بهزاد ، محتشم ، سید سجاد، محتشم ، سیده سوگند(1394) بررسی جو سازمانی بر ارزیابی مدیریت عملکرد (تفکر منابع انسانی) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی امارات (دبی)
محتشم ، سید سجاد، مقدم نیا ، بهزاد(1395) بررسی مباحث هدایت و رهبری منابع انسانی و ضرورت آن در سازمان ها، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت،سوئد (نمایه درSID ( دوره 1
محتشم ، سید سجاد، ثاراللهی ،صدیقه کبری(1395) نقش فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان ها، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی اوکراین
محتشم ، سید سجاد، مقدم نیا ، بهزاد(1395) تعریف محصول سبز و نقش آن بر خرید مصرف کننده(بازاریابی سبز)، دومین کنفرانس بین
المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات تهران.حضور در کنفرانس
محتشم ، سید سجاد،ثاراللهی ،صدیقه کبری (1394) اهمیت مدیریت زنجیره تأمین سبز و نقش آن در بازاریابی، ششمین کنفرانس بین
المللی مدیریت بلژیک(بروکسل)
محتشم ، سید سجاد،تارین،ناصر(1394) تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی سازمان جهت ایجاد مزیت رقابتی، کنفرانس بین المللی
مدیریت و منابع انسانی امارات (دبی)
ایمیل آکادمیک (دانشگاهی یا مورد استفاده در مقالات)
Sajjad.mohtasham@gmail.com
مهارت ها
ICDL 2&1
SMART PLS
مدارک و موفقیت ها
• پذیرش دکتری در بخش استعداد های درخشان دانشگاه ها
• عضو کمیته کنفرانس های ICOAC (مرکز بین المللی ارتباطات دانشگاهی)
• کسب رتبه اول در کارشناسی و رتبه دوم در کارشناسی ارشد (مدیریت صنعتی)
• عضو استعداد های درخشان سازمان سنجش در سال 92 و قبولی در کارشناسی ارشد (بدون کنکور در کلیه دانشگاه های آموزش عالی وزارت علوم و تحقیقات)
•دارای مدرک کارآموزی از ستاد آب و فاضلاب گیلان ، شرکت زمزم و شرکت تولیدی خزر پلاستیک
عضو کمیته انضباطی دانشگاه راهبرد شمال (بدوی ) به شماره نامه 1116/17
واجد شرایط برگزیدگان علمی استعداد های درخشان به شماره پرونده 1004010 درسال 1392 و 1394
مشاوره به دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت و پژوهشگران در حوزههاي مختلف از قبیل نحوه جستوجوی عناوین و مطالب نوین در اینترنت، مقاله نویسی و پایان نامه نویسی
توانایی استفاده از نرم افزارهای عمومی Microsoft Office
ICDL 2&1 دریافت گواهینامه کار با رایانه از فنی حرفه ای استان گیلان
آشنایی با نرم افزار آماری SPSS
آشنایی کامل و تخصصی با نرم افزار معادلات ساختاری Smart PLS
کسب مدرک بین المللی EQUAL ASSURANCE (DUBAI – UAE)
کسب مدرک بین المللیAUSTRALIAN UNIVERSAL ACADEMU (DUBAI – UAE)
کسب مدرک بین المللی EURO SCIENCE CERTIFICATE (UKRAINE – ODESSA)
پژوهشگر3 با کد 9811281000357 در شبکه پژوهشگران ایرانی
ICOAC (مرکز بین المللی ارتباطات دانشگاهی) عضو کمیته کنفرانس های
دریافت گواهینامه پایان دوره ویزیتوری حرفه ای از مرکز آموزش بازرگانی (وزارت صنعت ،معدن ، تجارت)
حضور در کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در دانشگاه الزهرا
کسب رتبه برتر درکنفرانس های بین المللی و ملی و پژوهشگر برتر