عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
محمدعلی به آبادی

به نام خدا 1-خطاب به رئیس جمهورآمریکا آقای رئیس جمهور امریکا شما ایرانیان را نمی شناسید شناخت شما بیشتر درباره تجارت وپول است. شما حق دارید ازبرجام خارج شوید چون نفع شما درآن است اگرچه به بدعهدی منتسب...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا برخی از مسوولان گهگاه اشاره میکنند که رهبری فراتر ازقانون اساسی است بویژه اخیرا نماینده قم درمجلس چند بار اینگونه مطرح کرده اند بنده سوالم اینستکه فراتر ازقانون اساسی یعنی چه؟ آیا کسی هست ک...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا رهبرمعظم جمهوری اسلامی دردیداراخیرشان با برخی از دانشجویان کشور مطالبی فرمودند که بخشی ازآن درباره مسوولیت رهبری بود که بنده قصددارم این بخش را تحلیل کنم. رهبری در نقد دانشجویان از قوه قض...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا ناصر ملک مطیعی بازیگر شناخته شده پیش از انقلاب اسلامی بود او با نقشهای گوناگون مردمان آن دوران را در سینماها گردهم میاورد اگرچه وی درمیان فرهیختگان آن زمان  چندان مقبول نبود. پس ازانقلاب عل...