عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

درباره مهندسی بازاریابی و فروش ( قسمت سوم )


ضرورت نگرش به اقتصاد مهندسی :


افزایش شدید رقابت در ساخت پروژه های مشابه


ارتقـاء مطالبات و انتظارات خریداران بـالـــقوه


کاهش تـدریجی حـاشـیه سود خـالص


افزایش تدریجی ریسـک های متنوع در پروژه های بزرگ


عدم اطمینان به نگرش اقتصادی جامع برخی از مشاورین


صرفه جویی شـایسته در مدیریت منابع و مصارف مالی


افزایش نرخ سودآوری پروژه


تداوم درآمدزایی و درون زایی پروژه در آینده


جلوگیری از برخورد با مسایل غیرمترقبه و دیده نشده


تقویت بنیه مهندسی فروش


مبانی رویکرد اقتصاد مهندسی:


تقدم فرآیند "تقاضا" بر "عرضه"


شناخت "ماهیت و عملکرد تقاضا" تا مرز رعایت "منافع عرضه"


شناخت مطالبات بازار (دیروز، امروز و فردا)


بهینه سازی "قیمت تمام شده"


کاهش خطاها و غفلت های احتمالی مشاورین


کاهش منابع (نقدینگی) مورد نیاز با ایجاد قابلیت جذب منابع از طریق مهندسی فروش


بهینه سازی روند ارزش افزوده پروژه


 


سرفصل های مطالعات اقتصادی پروژه ها :


ارزيابي اقتصادي موقعيت جغرافيايي پروژه ( GIS )


بررسي قدرت خريد بازار هدف پروژه


مزيت‌‌هاي اقتصادي - مالي پروژه در مقام مقايسه با پروژه‌هاي مشابه


بررسي و جمع ‌بندي قيمت تمام شده پروژه


بررسي مالي پروژ‌ه‌ هاي مشابه به لحاظ قابليت رقابت


بررسي كشش بازار به لحاظ قيمت و نرخ بازدهي سرمايه


بررسي اركان نظام قيمت گذاري و عوامل اثر گذار در افزايش بازدهي اقتصادي پروژه و تعيين قیمت قابل فروش كلي و جزئي پروژه


ارزيابي اقتصادي پيشنهادات مفيد و اثر گذار مصوب در فرآيند محاسبات مالي پروژه


ارائه راهكارهاي افزايش بازدهي اقتصادي پروژه


ارائه راهكارهاي كاهش نقدينگي مورد نياز پروژه تا حد امكان


ارائه روش‌ هاي جذب سرمايه ‌گذاري و مشاركت و راهكارهاي مناسب


تهيه و تنظيم طرح جامع اقتصادي پروژه (Feasiblility Study) و تعيين ملاحظات اقتصادي ، اجتماعي و فني لازم


کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید