عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

معقول ثالث یا زیر زیر پوست شهربنام خدا

 

پوست شهررا همه می شناسند اگر به دکه های روزنامه فروشی نگاه کنید مردمانی از کنارش میگذرند وتنها بخرید سیگار یا تنقل دیگری میپردازند .نه آنکه به روزنامه ها بی علاقه باشند واز مطبوعات یا رکن چهارم مشروطیت فراری باشند بلکه بعلت  نظارت برمطبوعات مطلب جدی درآنها مشاهده نمیشود واطلاعات مردم از روزنامه ها وصدا وسیما بیشتر است .

زیر پوست شهر دنیای مجازی است در آنجا هنوز نظارت کامل برقرار نشده است ومردم میتوانند با خیال راحت در منزل در بستر گرم خود سایتهارا بازدید کرده وبه آگاهی های خود بیافزایند. اخیرا در این ایام مبارک وعیدی وخبرهای دست اول نظارت بر زیر پوست شهر هم سنگین شد ودیگر حتی نمی توانستیم به سایت مثلا یک مرجع دینی هم مراجعه کنیم چون باز نمیشد . زیر پوست شهر هم قرق شد ومردم سرگردان دچار هزینه ها شدند تا مشکل اطلاعات را حل کنند .

زیر زیر پوست شهر جائی است که مدتی است افتتاح شده است وآن دنیای فیلتر شکن هاست که دسترسی بدانها نیز خود مشکل آفرین است وهزینه ها دربر دارد .میگویند آگاهی جوهرزندگی است واگر این است باید هزینه داد . باید دید زیر زیر پوست شهر بکجا خواهد انجامید

بیاد دارم در کلاس فلسفه از استاد پرسیدم معقول ثالث چیست؟ استاد نگاهی کرد وگفت این دیگر چیست؟ گفتم مگر معقول ثانی نداریم؟ پس حتما معقول ثالث هم وجوددارد .استاد کمی فکر کرد وگفت البته اگر بذهن شما رسیده پس حتما هست .

آیا زیر زیر پوست شهر همان معقول ثالث درجهان اطلاعات  نیست؟


کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید