عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

اولین همکاری مدیریت جامعه مجازی با ماهنامه اکسیر+ متن

نشریه اکسیر که به صورت ماهانه توسط انتشارات مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری منتشر می گردد، دوره دوم و شماره 1 خود را در اردیبهشت ماه 1395 منتشر نمود. در این شماره جناب آقای مهدی زاده به عنوان دبیر سرویس با نشریه همکاری نمودند.

لینک نشریه: دوره دوم، شماره 1
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید