عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

10 مهارت مورد نیاز برای کارکنان 2020- استخراج از مطالعه دانشگاه فونیکس

محققان دانشگاه فونیکس 10 مهارت را برای کارکنان آتی سازمان ها و شرکت ها شناسایی کردند که با توجه به 6 عامل تغییر مورد نیاز است.


مهارت ها عبارتند از:

1- سواد رسانه ای (توانایی و علم بهره گیری از رسانه های نوین) (New Media Literacy)

2- تفکر محاسباتی (Computational Thinking)

3- مدیریت شناختی و ادراکی (Cognitive Load Management)

4- طرز تفکر و اندیشه مبتکرانه (تفکر طراحی) (Design Mindset)

5- شایستگی چندفرهنگی (توانایی سازگاری با فرهنگ های متنوع) (Cross Cultural Competency)

6- همکاری مجازی (Virtual Collaboration)

7- معنا سازی و برخورد معقولانه (Sense Making)

8- تفکر نوین و تطبیقی (Novel and Adaptive Thinking)

9- هوش اجتماعی ( Social Intelligence)

10- دانش چندرشته ای (Transdisciplinarity)
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید