عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

چگونه میتوان مردم را ازتحولات درارز وسکه وغیره مصون داشت؟

بنام خدا
وقتی قیمت ارز یا سکه ویا هر کالائی تغییر میکند بلافاصله مردم را نگران کاهش ارزش پول ملی نموده ودرصدد میایند تا خودرا ازاین خسارت مصون دارند. چگونه میتوان ارزش پول ملی را حفظ ودغدغه دارندگان آنرا از این التهابات در دنیای اقتصاد برطرف نمود؟
اگر ما بتوانیم بند ناف پول ملی را از دیگر کالاها قطع کنیم دیگر نباید شاهد این نگرانی ها باشیم .اما چگونه؟ آنچه نمود تغییر ارزش پول ملی است تورم ونرخ آنست .اگر میان ارزش پول ملی وتورم رابطه مستقیم ایجاد کنیم نگرانی ها برطرف میشود .چگونه؟
در تجهیز منابع درسیستم بانکی مردم را تشویق کنیم تا برای حفظ ارزش پول خود آنهارا دربانکها به عقد قرض بسپرند وهرگاه قصد دریافت آنرا کردند با احتساب نرخ تورم به آنها باز گردانده میشود. برای تامین مابازاء آن در تسهیلات اعطائی با همان نرخ از گیرنده تسهیلات دریافت گردد .کارمزد دریافتی هم سهم بانک است .
اعمال چنین سیستمی نگرانی دارندگان وجوه نقدرا برطرف میکند وکمتر بسوی سایر بازارها میروند مضافا اینکه تمامی عقود جمع میشود وتنها عقد قرض حاکم خواهد بود و حساب وکتاب بانکها وکارکنان هم ساده وراحت میگردد.
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید