عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

برجام برد-باخت برای ایرانبنام خدا


برجام برد-باخت برای ایران


سرانجام آمریکا ازبرجام بیرون آمد وایران با 5 کشوردیگر راه را ادامه میدهد.یک سوال اساسی درباره برجام .کدام کشور در این امر بیشترین سودرا برده اند؟ اگر چه وزیر خارجه کشورمان آنرا برد-برد اعلام داشته است .


پیش از انعقاد این قرارداد جمعی تنها نگرانی آمریکا واسرائیل هسته ای شدن کشورمان بود نه امر دیگری و مهمترین مشکل ما مسدودشدن حساب هایمان وتحریمات سازمان ملل ومصوبات آژانس وشورای امنیت بود. با برجام هردو طرف بخواسته های خودرسیدند .آمریکا نگرانی اش برطرف شد وما هم از شر شورای امنیت وآژانس خلاص شدیم ومطالبات خودرا نیز گرفتیم برخی ازتحریمات هم برچیده شد. حال با توجه باینکه مساله بمب اتمی وهسته ای حرام بود وما هم اقدامی دراین مورد نداشتیم آمریکائیها چه بدست آوردند؟ هیچ  ما چه بدست آوردیم به 80 درصد خواسته ها رسیدیم. اینک چه طرفی باید احساس غبن کند؟ ایران یا آمریکا؟


بله بنظر بنده با آمدن دولت جدید درآمریکا بهترین فرصت را پیدا کردند تا زیر این برجام بزنند واگر بنده هم رئیس جمهور آمریکا میشدم حتما همین کاررا میکردم چون برجام سودی برای آمریکا نداشت .برعکس ایران از بیشتر امکانات آن بهره برد؟


آنانکه بربرجام خرده میگیرند ابتدا بفرمایند که چرا ما مجبور شدیم بدنبال مذاکره برویم؟ ریشه کاررا ببینند وتازه آن میزان ارز که بدست آوردیم کجارفت؟ چه شد؟ چرا بیهوده یقه چاک میکنید ؟ برجام موفقیتی بزرگ بود اگر شما آنرا نمیپذیرید تمتم افتخار آن ازآن دولت روحانی است.تاریخ قضاوت خواهد نمود .اینک هم بجای شعار وپاره کردن وآتش زدن در اندیشه نگاهبانی ازآن باشید چرا که برجام سپر ایمنی برای ما در برابر زور گوئی های دشمن استکد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید