عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

انقلابیگری وفراتر از قانون اساسیبنام خدا


برخی از مسوولان گهگاه اشاره میکنند که رهبری فراتر ازقانون اساسی است بویژه اخیرا نماینده قم درمجلس چند بار اینگونه مطرح کرده اند بنده سوالم اینستکه فراتر ازقانون اساسی یعنی چه؟ آیا کسی هست که بتواند قانون اساسی را تغییر ویا نسخ کند؟ پاسخ چیست؟ آیا سازمان ملل یا شورای امنیت یا ارگان دیگری در جهان ویا رهبری میتوانند قانون اساسی را تغییر ویا آنرا منسوخه کنند؟ هرگز


هیچ فرد یا ارگانی نمیتواند دست باین کار بزند چرا؟ چون شیوه تغییر دراصل177 قانون اساسی آمده است وآن ملت ایران است که میتواند درهمه پرسی موافقت خودرا با تغییر یا نسخ آن اعلام کند همانگونه که در سال 1357 انقلاب نمود و قانون اساسی مشروطیت را نسخ ودرسال1358 قانون اساسی جمهوری اسلامی را جایگزین نمود. بنابراین فراتر ازقانون اساسی تنها ملت ایران است نه شخص رهبری ویا ارگان دیگری.وبهتر است مسوولان در بیان مطلب دقت لازم را بنمایند .


اینک ممکن است گفته شود که رهبری بارها واخیرا به مساله انقلاب وانقلابیگری اشاره داشته اند وایشان رهبر انقلاب اسلامی اند ومیتوانند براین اساس اقدام کنند . بنده عرض میکنم داشتن روحیه انقلابی غیر از مساله قانون اساسی است این یک خصلت درمیان مردمان است که وجود آن بسیار پسندیده است و انقلابیگری بمعنای تخلف از قوانین نیست بلکه معنای دقیق انقلابیگری قانونمداری است و هدف از هر انقلابی رسیدن به نقطه تثبیت وقانون است والا شهر هرت است وهرکی بهرکی


بهمین خاطر در تمام اصول قانون اساسی حتی یکبار واژه انقلاب نیامده است .رهبری انقلابی امام راحل با تصویب قانون اساسی برهبری جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد ودیگر رهبر انقلاب درکار نیست مگر داشتن همان روحیه خاص که دقیقا قانونمداری را درپی دارد.


برای مثال کوبا چنددهه دارای قانون اساسی نبود وبصورت انقلابی عمل میشد ویا در لیبی ویا همین عربستان سعودی که حکومت برمدار تصمیمات سلاطین است.


در نهایت رهبری دردرون قانون اساسی است نه فراتر وانقلابیگری هم بمعنای قانونمداری است . البته اگر روزی مردم اکثریت قیام کنند آنگاه انقلابی دیگر برای برچیدن این نظام مطرح میگردد که امیدواریم مسئولان بدردهای مردم برسند تا چنین انقلابی پیش نیاید.کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید