عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

کسانی که نه(من) هستند ونه(ما)

به نام خدا
منکسی است که آگاهی دارد ومصادیق آن خداوند پیامبر امام ومتخصص در هر امری
ماکسی است که نماینده یک جمع یا ملت است .
در نتیجه آن کس که از مصادیق بالا نباشد نه من است ونه ما
بنابراین آنانکه تخصصی ندارند ویا منتخب مردم نیستند بهتر آنست که دم فرو بندند و پیرو من وما باشند
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید