عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

اینفوگراف وضعیت ایران در شاحص جهانی ریسک- 2019


در این اینفوگراف، نشان داده می شود که ایران در سال 2019 بلحاظ ریسک در بازه ریسک کم قرار دارد.

رتبه ایران با توجه به اینکه دو نوع استدلال در این باره می توان کرد:

از پر ریسک ترین به کم ریسک ترین: 115 از بین 180 کشور

از کم ریسک ترین به پر ریسک ترین: 65 از بین 180 کشور

در معرض خطر بودن به میزان وقوع زلزله، گردباد و طوفان موسمی، سیل، خشکسالی و بالا آمدن سطح دریا اشاره دارد.

* مستعد آسیب دیدن به زیرساخت، عرضه غذا و شرایط اقتصادی بستگی دارد.

* ظرفیت های مقابله به نحوه حکمرانی، مراقبت های بهداشتی و امنیت مادی و اجتماعی بستگی دارد.

*ظرفیت های سازگاری به تطبیق دادن خود با رویدادهای طبیعی، تغییرات آب و هوایی و چالش های دیگر مربوط می شود.

در مجموع: ایران در شاخص جهانی ریسک از امتیاز 4.92 برخوردار بوده و در بازه ریسک کم است.
همچنین در شاخص های فرعی در معرض بودن و آسیب پذیری به ترتیب از امتیازهای 11.04 و 44.58 برخوردار است.
در مؤلفه های آسیب پذیری از جمله آمادگی یا مستعد بودن، مقابله و سازگاری به ترتیب از امتیازهای 19.62، 81.72 و 32.40 برخوردار است که در این بین وضعیت ریسک ایران در شاخص فرعی آسیب پذیری در حد متوسط و در مؤلفه مقابله با ریسک زیاد و در مؤلفه سازگاری در حد ریسک متوسط است.
این نشان میدهد ایران از قدرت مقابله به مراتب کمتری در برابر بلایای طبیعی و اجتماعی برخوردار است.

تهیه و تنظیم: مهران مهدی زاده
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید