عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

رایانه و اینترنت

مصطفی نصوری

در بیست و ششمین دوره مسابقات جهانی المپیاد کامپیوتر IOI که با شرکت 83 کشور در تایوان برگزار شد، تیم کشورمان موفق به کسب مقام ششم تیمی شد. حسن ساعی دهقان؛ معاون باشگاه دانش پژوهان جوان در گفت‌وگو با خ...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا پیشاپیش سال نو ونوروز را به همه هم وطنانم درسراسر گیتی شادباش عرض میکنم  وبرای آنان وکشور عزیزمان موفقیت وسربلندی آرزومندم. سالی که گذشت ششمین سال حضور بنده دراینترنت بود در تمامی این سالها ت...
محمدعلی به آبادی

the unic book about iranian bloggers بنام خدا جامعه مجازی یا شبکه اجتماعی مانند دنیای حقیقی محیطی است در دنیای مجازی که درآن کاربران برای اهداف گوناگون در کنار هم قرار میگیرند ایجاد شبکه های اجتم...
محمدعلی به آبادی

the unic book about iranian bloggers بنام خدا سرویسهای وبلاگدهی ازمهمترین سایتهای موجوددردنیای مجازی است درسال۱۳۸۳ اولین سایت وبلاگدهی درکشور ایجاد وبمروربرتعداد انها افزوده شد اهمیت این سایتها د...