عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

هنر و ادبیات

محمدعلی به آبادی

بنام خدا شاید تعجب کنید که چه شده است که پزشکی وهنر که دوشاخه دانشگاهی هستند درجدال اند. تعجب نکنید به هرجوانی برسی وبپرسی که میخواهی چه کاره شوی؟ میگوید دکتر واگر بپرسی نمی خواهی هنرمند شوی؟ قیافه د...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا   یکی از مسائلی که درخطبه های نماز جمعه درکشور ترجیع بند است یورش به انواع هنر وهنرمندان است واخیرا هم که در رسانه ها وتریبونهای معمول اتهام بی غیرتی ودیوثی به این دسته از مردم کشورمان جزء ا...
مهدی بهرامی

ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﯼ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﭼﮑﺎﺭﻩ ﺷﻮﯼ؟ﮔﻔﺖ؛ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﻮﻡ ! ﮔﻔﺘﻨﺪ؛ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﺍﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯼ ... ﮐﻮﺩﮎ ﮔﻔﺖ؛ﮔﻮﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻳﺪ ... مجدد برای کلیه دوستان و محققین و همچنین استادان ا...
مهدی بهرامی

اشتباهات مهندسی در ایران بخاطر استعداد پایین مهندسان ایرانی نیست بلکه از فراموشی "اخلاق مهندسی" است. روز مهندس بهترین فرصت برای احیای اخلاق مهندسی، مبارک! ...
کلمات کلیدی: روز،مهندس
مهدی بهرامی

اسفندگان یا سپندارمذگان یا جشن مرد گیران، روز بزرگداشت زن و زمین و یکی از جشن های ایرانی است، که روز آن در منابع کهن پنجم اسفند ذکر شده؛ ولی با توجه به تغییر ساختار تقویم ایرانی، در زمان خیام، و سی و...
کلمات کلیدی: فرهنگ،ایرانی،تاریخ