عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

اخبار محققان و پژوهشگران

مهدی بهرامی

ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﯼ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﭼﮑﺎﺭﻩ ﺷﻮﯼ؟ﮔﻔﺖ؛ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﻮﻡ ! ﮔﻔﺘﻨﺪ؛ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﺍﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯼ ... ﮐﻮﺩﮎ ﮔﻔﺖ؛ﮔﻮﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻳﺪ ... مجدد برای کلیه دوستان و محققین و همچنین استادان ا...
مهدی بهرامی

اشتباهات مهندسی در ایران بخاطر استعداد پایین مهندسان ایرانی نیست بلکه از فراموشی "اخلاق مهندسی" است. روز مهندس بهترین فرصت برای احیای اخلاق مهندسی، مبارک! ...
کلمات کلیدی: روز،مهندس
مهدی بهرامی

این داستان واقعی است .مصاحبه ای که بعد از چند ساعت از روی خروجی خبرگزاری فارس حذف شد! شاید ابتدا با خوندنش فکر کنید یک طنز ساختگیه! (خب حق هم دارید چون ما هم اولش همین فکر رو کردیم) اما با کمی پیگیری...
کلمات کلیدی: حقیقت،مجلس،مصاحبه
مهدی بهرامی

می ترسیم برویم راهپیمای دزدانی که از خزانه دولت نهراسیدند بیایند فرشهای ساده خانه هایمان هم بدوزدندنمی دانم جریان مارک  اوه AVE  یادتان هست؟اگر خبر ندارید این را بگویم که این نام مدتها در تبلیغات تلوی...
کلمات کلیدی: تولید،داخلی،حمایت