عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

آموزشی

مهدی بهرامی

اشتباهات مهندسی در ایران بخاطر استعداد پایین مهندسان ایرانی نیست بلکه از فراموشی "اخلاق مهندسی" است. روز مهندس بهترین فرصت برای احیای اخلاق مهندسی، مبارک! ...
کلمات کلیدی: روز،مهندس
مهدی بهرامی

برداشت شما از كار آفرینی چیست؟ نقش یك كار آفرین را در اقتصاد كشور خود توضیح دهید با یك شخص كه كسب و كار خویش را شروع كرده شناسایی و برای جمع آوری اطلاعات با او صحبت كنید. پی ببرید كه چطور كارآفرین اید...
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

رییس سازمان چای که به گفته خودش تا به حال چای خارجی نخورده و آن‌ها را بیشتر عطر و رنگ می داند تا چای، نشانه‌های زیادی برای انتخاب چای مرغوب ایرانی عنوان می‌کند و می‌گوید مردم باید انتظار طبیعی از چای ا...
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

الزامات تغییر و تحول در نظام مدیریت بانک ها * چشم انداز و استراتژی جدید * تحول و تكامل مدل كسب و كار * ذهنیت و نگرش های جدید نسبت به مشتری، خدمات، و نقش بانک ها * بهبود و تكامل ساختار هاي سازماني * مه...