عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

اخبار محققان ایرانی

مهدی بهرامی

مهندسی فروش: در واقع به درگیری و اشتغال فرد مشخص (مهندس) در فرآیند فروش اطلاق می شود. در دنیای امروز به دلیل رشد سریع تکنولوژی و نوآوری ها ، محصولات پیرامون ما هر لحظه به سمت پیچیده تر شدن گام بر می د...
مهدی بهرامی

ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﯼ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﭼﮑﺎﺭﻩ ﺷﻮﯼ؟ﮔﻔﺖ؛ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﻮﻡ ! ﮔﻔﺘﻨﺪ؛ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﺍﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯼ ... ﮐﻮﺩﮎ ﮔﻔﺖ؛ﮔﻮﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻳﺪ ... مجدد برای کلیه دوستان و محققین و همچنین استادان ا...
مهدی بهرامی

اشتباهات مهندسی در ایران بخاطر استعداد پایین مهندسان ایرانی نیست بلکه از فراموشی "اخلاق مهندسی" است. روز مهندس بهترین فرصت برای احیای اخلاق مهندسی، مبارک! ...
کلمات کلیدی: روز،مهندس
مهدی بهرامی

می ترسیم برویم راهپیمای دزدانی که از خزانه دولت نهراسیدند بیایند فرشهای ساده خانه هایمان هم بدوزدندنمی دانم جریان مارک  اوه AVE  یادتان هست؟اگر خبر ندارید این را بگویم که این نام مدتها در تبلیغات تلوی...
کلمات کلیدی: تولید،داخلی،حمایت
مهدی بهرامی

"تاسیس دانشکده اختلاس و علوم اختلاسی" دانشکده اختلاس و علوم اختلاسی در جهت تربیت نیروی انسانی متخصص و به منظور انتقال تجربیات ارزنده اساتید اختلاس به نسل جوان ، قرار است از مهرماه آینده در مقاطع کارد...
کلمات کلیدی: دانشگاه