عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

اخبار محققان ایرانی

مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ، دکتر جعفر مهراد با اعلام این خبر افزود: پنج پژوهشگر برتر رشته م...
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

«بروید جهان را ببینید؛ سپس بازگردید و ایران را بسازید. آبادی بیشتر ایران در گروعلم آموزی و جهان دیدگی جوانان این آب و خاک است. از مرزها فراتر بروید و بازگردید. ایران را جوری بسازید که جهان به ایران اق...
کلمات کلیدی: استاد موسوی موحدی
مهدی بهرامی

می ترسیم برویم راهپیمای دزدانی که از خزانه دولت نهراسیدند بیایند فرشهای ساده خانه هایمان هم بدوزدندنمی دانم جریان مارک  اوه AVE  یادتان هست؟اگر خبر ندارید این را بگویم که این نام مدتها در تبلیغات تلوی...
کلمات کلیدی: تولید،داخلی،حمایت
روابط عمومی

به گزارش فارس به نقل از معاونت سرمایه انسانی و توسعه مدیریت رئیس جمهوری طی حکمی، دکتر اسماعیل ملک اخلاق در سمت ریاست مرکز آموزش مدیریت دولتی منصوب شد. در حکم عسکری آزاد خطاب به رئیس جدید مرکز آموزش مد...