عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
محمدعلی به آبادی

نام خدا فرض بگیریم که دولت نتواند اروپارا راضی به ادامه برجام نماید آیا خروج ازبرجام برای ایران مفید است؟ برای پاسخ به این سوال باید ببینیم که در خروج ازبرجام چه دست آوردی در میان است؟ بجز بالابردن می...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا دولت استعمارگر انگلیس 70 سال پیش در سرزمین تحت سلطه خود یعنی فلسطین زمینه تاسیس دولتی یهودی بنیان نهاد .این دولت جدید در طول این مدت در تمامی زمینه ها پیشرفت نمود تقریبا همه کشورها آنرا ب...
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

تصمیمات اقتصادی، سیاسی، نظامی، تجاری و نظامی ترامپ که بسیار جنجال آفرین شد عبارتند از: فرمان مهاجرتی خروج از برجام خروج از یونسکو تصمیم به لغو بیمه همگانی اوباما حمله به سوریه دیوار مرزی با مکزیک جن...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا برجام برد-باخت برای ایران سرانجام آمریکا ازبرجام بیرون آمد وایران با 5 کشوردیگر راه را ادامه میدهد.یک سوال اساسی درباره برجام .کدام کشور در این امر بیشترین سودرا برده اند؟ اگر چه وزیر خارجه...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا تکلیف ملت ما پس از این چیست؟ سرانجام رئیس جمهور آمریکا تصمیم خودرا برخروج از برجام وبرقراری مجدد تحریمات اعلام داشت.قبل از اینکه وارد اصل مطلب بشوم آنچه دولت آمریکا انجام داد عدم پایبندی آن...