عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
محمدعلی به آبادی

بنام خدا رهبرمعظم جمهوری اسلامی دردیداراخیرشان با برخی از دانشجویان کشور مطالبی فرمودند که بخشی ازآن درباره مسوولیت رهبری بود که بنده قصددارم این بخش را تحلیل کنم. رهبری در نقد دانشجویان از قوه قض...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا ناصر ملک مطیعی بازیگر شناخته شده پیش از انقلاب اسلامی بود او با نقشهای گوناگون مردمان آن دوران را در سینماها گردهم میاورد اگرچه وی درمیان فرهیختگان آن زمان  چندان مقبول نبود. پس ازانقلاب عل...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا کشورما میرود که ان شاء الله به آرمانها ی بلند خود در انقلاب اسلامی57 برسد اما نه بدست اجنبی ویاآمریکا بلکه بدست توانمند مسوولان دلسوز . کشور ما نیاز به انقلاب دیگری ندارد .انقلاب درمسیر ناد...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا با توجه باینکه انتشار کاریکاتور پیامبراسلام مورد اعتراض مسلمانان واقع شده ودرهرکشوری بنوعی واکنش نشان داده شده است لذا بنده درمورد این امر نکات زیررا مطرح میکنم. یک:کاریکاتور تصویری خیالی هم...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا یکی از سه بخش فروع دین عبادات است که واجب آنها ده تاست (نماز روزه.....). شاخصه اصلی عبادت انجام آن برای اجرای فرمان الهی است (قربتا الی الله) اگر این قصد مختل شود مثلا درآن ریا باشد یا دس...