عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
محمدعلی به آبادی

بنام خدا در این مختصر می خواهیم بدو سوال پاسخ دهیم: 1-آیا نظام موجود نیاز به تغییردارد؟2-اگر پاسخ مثبت است چگونه؟ پیش ازآغاز مطلب علت این نوشتار را کوتاه مینویسم اخیرا برخی از بزرگان و علاقمندان به ا...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا آمریکا دشمن اصلی ما با حمایت صهیونیزم ازبرجام خارج شد ومنطقه وجهان را در یک بی فرجامی فرو برد. در عراق نتیجه انتخابات بگونه ای رقم خورد که در انتظار ایران نبود. درسوریه پایان راه نزدیک اس...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا جستجوی ریشه علائق ملتها درتاریخ برای اینکه بهتر بتوانیم علائق ورفتار ملتهارا بشناسیم باید در تاریخ گذشته آنها کاوش گردد چند مثال میزنم: 1-مردم آمریکا طالب رفاهند هرچه بیشتر داشته باشند احساس...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا رمضان ماه سازندگی دولت وملت آنچه از این ماه برای ما می ماند ساختن خود است چه فرد وجامعه وچه دولت  نظام وملت نظام ودولت ما در دوبعد داخلی وجهانی مشکلاتی دارد چگونه میتوان از برکات این ماه د...
محمدعلی به آبادی

نام خدا فرض بگیریم که دولت نتواند اروپارا راضی به ادامه برجام نماید آیا خروج ازبرجام برای ایران مفید است؟ برای پاسخ به این سوال باید ببینیم که در خروج ازبرجام چه دست آوردی در میان است؟ بجز بالابردن می...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا دولت استعمارگر انگلیس 70 سال پیش در سرزمین تحت سلطه خود یعنی فلسطین زمینه تاسیس دولتی یهودی بنیان نهاد .این دولت جدید در طول این مدت در تمامی زمینه ها پیشرفت نمود تقریبا همه کشورها آنرا ب...
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

تصمیمات اقتصادی، سیاسی، نظامی، تجاری و نظامی ترامپ که بسیار جنجال آفرین شد عبارتند از: فرمان مهاجرتی خروج از برجام خروج از یونسکو تصمیم به لغو بیمه همگانی اوباما حمله به سوریه دیوار مرزی با مکزیک جن...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا برجام برد-باخت برای ایران سرانجام آمریکا ازبرجام بیرون آمد وایران با 5 کشوردیگر راه را ادامه میدهد.یک سوال اساسی درباره برجام .کدام کشور در این امر بیشترین سودرا برده اند؟ اگر چه وزیر خارجه...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا تکلیف ملت ما پس از این چیست؟ سرانجام رئیس جمهور آمریکا تصمیم خودرا برخروج از برجام وبرقراری مجدد تحریمات اعلام داشت.قبل از اینکه وارد اصل مطلب بشوم آنچه دولت آمریکا انجام داد عدم پایبندی آن...
محمدعلی به آبادی

بنام خداغول نقدینگیبرخی معتقدند که نقدینگی موجود در بازار همچون غولی است که از جام خود بیرون آمده ودیگر قابل برگشت نیست چه باید کرد تا این غول از میان برود ویا به جام خود برگردد؟ بنده بترتیب مواردی را...