عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
بهاره مقدمی

بهاره مقدمی

ساکن تهران, تهران ایران · متولد 13 فروردین, 1371
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید
9769
17 مرداد, 1396
9006
26 مهر, 1395
بهاره مقدمی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
26 مهر, 1395 3:45 بعد از ظهر
8333
20 مرداد, 1395
بهاره مقدمی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
20 مرداد, 1395 1:49 بعد از ظهر
8224
29 تیر, 1395
بهاره مقدمی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
29 تیر, 1395 9:30 قبل از ظهر
8048
25 خرداد, 1395
بهاره مقدمی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
25 خرداد, 1395 4:12 بعد از ظهر
9770
17 مرداد, 1396
8334
20 مرداد, 1395
بهاره مقدمی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
20 مرداد, 1395 1:58 بعد از ظهر
8332
20 مرداد, 1395
بهاره مقدمی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
20 مرداد, 1395 1:41 بعد از ظهر
8049
25 خرداد, 1395
بهاره مقدمی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
25 خرداد, 1395 4:13 بعد از ظهر
نمایش بیشتر