عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
The Fourth National Conference on English Studies (Teaching and Learning, Literature, Translation)
1 شرکت می کنم

The Fourth National Conference on English Studies (Teaching and Learning, Literature, Translation)

1396-11-12 زمان
پنجشنبه, 12 بهمن, 1396 9:00 قبل از ظهر
مکان
اهواز

Title of conference: The Fourth National Conference on English Studies (Teaching and Learning, Literature, Translation)


Date: 1-2 February, 2018


Venue: Ahwaz, Iran                    


Website: http://eltl.ir/en/


کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید