عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
اولین کنگره بین المللی انسان شناسی و علوم سیاسی با رویکرد توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت سیاسی
1 شرکت می کنم

اولین کنگره بین المللی انسان شناسی و علوم سیاسی با رویکرد توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت سیاسی

1394-09-27 زمان
جمعه, 27 آذر, 1394 9:00 قبل از ظهر
مکان
دانشگاه شهید بهشتی
تهران
ایران
تعیین شده توسط
درباره کنگره:

 انسان شناسی علم انسان است که حوزه گسترده‌ای از فرهنگ تا تاریخ تکامل انسان را در برمی‌گیرد. ریشه‌های آن در علوم‌انسانی، علوم طبیعی و علوم اجتماعی بوده و ماهیت آن از دیرباز، مقایسه بین فرهنگی و نسبی‌گرایی فرهنگی بوده و قادر به تبیین، پیش بینی و کنترل روابط پایدار بین نمودهای حوزه فرهنگ انسانی یا جامعه بشری می پردازد. علم سیاست از منظر روش شناختی شاخه‌ای از روش‌های پژوهشی اجتماعی است که با مطالعه دولت، حکومت و سیاست در ارتباط است. رویکردهایی که در این علم وجود دارند شامل: پوزیتویسم، تفسیر گرایی، نظریه انتخاب منطقی، رفتار گرایی، ساختار گرایی، پسا ساختار گرایی، رئالیسم یا واقع گرایی، نهاد گرایی و پلورالیسم یا کثرت گرایی است. علم سیاست به عنوان یکی از شاخه‌های علوم اجتماعی، از روش‌ها و تکنیک‌هایی استفاده می‌کند که شامل دو دسته هستند؛ منابع دست اول، همچون اسناد تاریخی و مدارک رسمی، و منابع دست دوم، همچون مقالات علمی نشریات، تحقیقات منطقه‌ای، تحلیل‌های آماری، مطالعات موردی، پژوهش‌های تجربی و مدل سازی. علم سیاست علمی بین رشته ای بوده و با رشته‌های من‌جمله: اقتصاد، حقوق، روان‌شناسی، تاریخ، مردم شناسی، حقوق اداری، سیاست عمومی، سیاست ملی، ارتباطات بین‌الملل، سیاست تطبیقی، جامعه‌شناسی، موسسات سیاسی و نظریه‌های سیاسی در ارتباط می باشد.


از این رو، اولین کنگره بین المللی انسان شناسی و علوم سیاسی با رویکرد توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت سیاسی در تاریخ بیست و هفتم آذرماه 1394 در تالار ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران با هدف تبادل و به اشتراک گذاری تجارب و نتایج تحقیقات دانشمندان برجسته دانشگاهی، پژوهشگران و محققان در مورد تمام جنبه های علوم اجتماعی و علوم سیاسی برگزار خواهد شد و به بحث جدید ترین نوآوری، روندها، نگرانی ها و چالش های عملی و ارائه راه حل برای محققان و مربیان بین رشته ای علوم اجتماعی و علوم سیاسی خواهد پرداخت.


محورهای کنگره:


  • انسان شناسی و علوم اجتماعی
  • علوم سیاسیزیر محورهای کنگره


  • انسان شناسی و علوم اجتماعی

  1. پژوهشگری اجتماعی

جامعه‌شناسی‌ روستایی‌، جامعه‌شناسی‌ انحرافات‌ اجتماعی‌، جامعه‌شناسی‌ ایلات‌ و عشایر، جامعه‌شناسی‌ خانواده‌ ، جامعه‌شناسی‌ شهری‌، جامعه‌شناسی‌ ارتباط‌ جمعی‌، جامعه‌شناسی‌ صنعتی‌، كاربرد كامپیوتر، جامعه‌شناسی‌ سازمان‌ها، جامعه‌شناسی‌ توسعه‌، كاربرد جمعیت‌شناسی‌.


  1. برنامه ریزی اجتماعی

اصول‌ توسعه‌ و عمران‌، تئوری‌های‌ برنامه‌ریزی‌، برنامه‌ریزی‌ شهری‌، تئوری‌های‌ برنامه‌ریزی‌ منطقه‌ای‌، برنامه‌ریزی‌ روستائی‌، تكنیك‌های‌ مقدماتی‌ برنامه‌ریزی‌، برنامه‌ریزی‌ منطقه‌ای‌ در ایران‌، ارزشیابی‌ طرح‌ها و برنامه‌ها، عوامل‌ سازمان‌دهی‌ مكان‌، برنامه‌ریزی‌ حمل‌ و نقل‌، برنامه‌ریزی‌ اجتماعی‌،اصول‌ علم‌ جغرافیا و نقشه‌خوانی‌.


  1. تعاون و رفاه اجتماعی

اصول‌ و اندیشه‌های‌ تعاونی‌، سیر تحول‌ تعاونی‌ در ایران‌ و جهان‌، اصول‌ آموزش‌ و ترویج‌ تعاونی‌، انواع‌ و كاركرد تعاونی‌ها، سازماندهی‌ و مدیریت‌ در تعاونی‌ها، زمینه‌ها و شیوه‌های‌ همیاری‌ در جوامع‌ شهری‌ و روستائی‌، اقتصاد خرد و كلان‌، حقوق‌ تجارت‌، حقوق‌ تعاون‌ (تهیه‌ اساسنامه‌ و آئین‌نامه‌)، اصول‌ حسابداری‌، امور مالی‌ تعاونی‌ها، سمینار مسائل‌ تعاونی‌، تأمین‌ و رفاه‌ اجتماعی‌، كارورزی‌.


  1. مردم شناسی و مددکاری اجتماعی

جامعه‌شناسی‌ قشرها و نابرابری‌ها، جامعه‌شناسی‌ ایلات‌ و عشایر، مردم‌ شناسی‌ فرهنگی‌، محیط‌شناسی‌ انسانی‌، جغرافیای‌ انسانی‌ ایران‌، تنظیم‌ خانواده‌ و جمعیت‌، مبانی‌ تعاون‌ ، زمینه‌ها و شیوه‌های‌ همیاری‌ در شهر و روستا، فرهنگ‌ و توسعه‌، مردم‌ نگاری‌، مردم‌شناسی‌ ماقبل‌ تاریخ‌ و جوامع‌ ابتدایی‌، باستان‌شناسی‌ از دیدگاه‌ انسان‌شناسی‌، موزه‌داری‌ و تكنیك‌ ضبط‌ اسناد، مردم‌ شناسی‌ روستا، ایل‌شناسی‌، نظام‌های‌ خویشاوندی‌، مردم‌شناسی‌ اعتقادات‌ دینی‌، مردم‌شناسی‌ هنر، نماد و نشانه‌شناسی‌، انسان‌شناسی‌ و فرهنگ‌ منطقه‌ای‌ (آفریقا و ...)، مردم‌شناسی‌ شهری‌، نظریه‌های‌ مردم‌شناسی‌.


  •  علوم سیاسی

اصول و مبانی روابط بین الملل/ تحولات روابط بین الملل / مسایل بین الملل جهان اسلام و ایران و کشورهای همسایه/ بازتاب جهانی انقلاب اسلامی/ مناطق راهبردی جهان/ مسایل راهبردی امنیتی در روابط بین الملل/ حقوق بین الملل عمومی/ اقتصاد سیاسی بین الملل/ اندیشه سیاسی در ایران باستان


حقوق اداری ایران/ تحلیل مسایل روز/ تاریخ تحولات دولت در اسلام و ایران/ قرآن و سیاست/ سیره سیاسی پیامبر اعظم (ص)/ سیره سیاسی ائمه معصومین/ اندیشه سیاسی امام (ره) و امام خامنه‌ای/ فلسفه سیاست/ اخلاق و سیاست/ فقه و سیاست/ کاربرد منطق در سیاست/ جامعه شناسی سیاست/ کلیات فلسفه علوم اجتماعی/  اندیشه سیاسی در ایران و اسلام/ اندیشه سیاسی  در غرب/ مطالعات  تطبیقی انقلاب ها/ مسایل پیشرفت و توسعه سیاسی/ سیاست اقتصادی/ ادبیات سیاسی فارسی و ویراستاری/ انقلاب اسلامی، سیاست خارجی و جمهوری اسلامی اصول و مبانی/ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاآغاز قاجاریه،  پایان دوره قاجاریه، در دوره پهلوی،  در انقلاب اسلامی، پس از انقلاب اسلامی/ دفاع مقدس


آدرس: http://politicconf.ir


 


کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید