عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
کنفرانس ملی میان رشته ای بررسی مسائل جاری یادگیری و آموزش زبان انگلیسی
1 شرکت می کنم

کنفرانس ملی میان رشته ای بررسی مسائل جاری یادگیری و آموزش زبان انگلیسی

1393-12-13 زمان
چهارشنبه, 13 اسفند, 1393 1:08 قبل از ظهر
مکان
اهواز- مؤسسه پژوهشگران اندیشمند

National Interdisciplinary Conference on Current Issues of English Language Teaching and Learning (NICCIELTL


March 4-6, 2015


www.elt2015.ir or www.elt-kh.ir


National Interdisciplinary Conference on Current Issues of English Language Teaching and Learning (NICCIELTL) is a national conference organized by Pazoheshgaran Andishmand Institute, Ahwaz, Iran.


The NICCIELTL will be held on March 4-6, 2015 and will be dedicated to current trends and developments in English teaching and learning studies.


Academics and university lecturers are cordially invited to present their research regarding current issues of English teaching and learning as people who can help the field of English teaching and learning. Such an approach suggests that English education is no longer limited within a certain field;knowledge from different fields cultivates diversity in English education.Recognizing this trend, the NICCIELTL Organizing Committee aims to provide a platform for researchers and scholars from various fields to exchange ideas on issues related to the empowerment of English teaching and learning.


کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید
مؤسسه پژوهشگران اندیشمند
نمایش بیشتر