عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

اقتصاد دانان ایرانی:

نظرسنجی: سایر اقتصادانانی که می شناسید و یا تمایل به شناخت ایشان هستید؟
2 خرداد, 1395 از
اقتصاد دانان ایرانی:
دکتر عادل آذر
از اقتصاددانان ایرانی است که ریاست مرکز آمار ایران از مهم‌ترین سوابق شغلی وی به شمار می‌رود.
 محل تولد: دهلران

سازمان/شرکت: دانشگاه تربیت مدرس

عنوان شغلی: استاد تمام


عادل آذر متولد ۱۳۴۵ در دهلران، نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ دهلران، دره‌شهر و آبدانان در دورهٔ هفتم مجلس شورای اسلامی بوده‌است. او در سال ۱۳۸۹ به ریاست مرکز آمار ایران انتخاب و جانشین محمد مدد شد.

وی هم اکنون استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس و رئیس مرکز آمار ایران می‌باشد.

دکتر عادل آذر پس از اتمام دوره تحصیلات دبیرستان، در سال ۱۳۶۳ وارد دانشگاه علامه طباطبائی شد و در سال ۱۳۶۷ با موفقیت دوره لیسانس مدیریت صنعتی را به پایان برد. وی طی سال‌‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰ دوره کارشناسی ارشد را از دانشگاه تربیت مدرس و دوره دکترای مدیریت را با گرایش پژوهش عملیاتی طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴ از دانشگاه تهران اخذ کرد. عنوان رساله وی در دوره دکتری «طراحی مدل ریاضی بودجه دستگاههای دولتی با رویکرد فازی» است.

تحصیلات

    دکتری، مدیریت صنعتی، گرایش OR، دانشگاه تهران، ایران، ١٣٧٤
    کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی ، دانشگاه تربیت مدرس، ایران، ١٣٧٠
    کارشناسی، مدیریت صنعتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، ایران، ١٣٦٧

سوابق کاری

    رئیس مرکز آمار ایران
    نماینده مجلس شورای اسلامی دوره ی هفتم، 4 سال
    رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
    رئیس مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران، 6 سال
    معاون آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، 2 سال
    معاون اداری و مالی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، 2 سال
    مدیر گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
    مدیر گروه مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق
    سردبیر مجله پژوهش های مدیریت در ایران، دانشگاه تربیت مدرس
    سردبیر فصلنامه مدیریت عمومی ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان
    دبیر علمی کنگره بین المللی بودجه ریزی عملیاتی، 1385 تا کنون
    عضو کمیسیون علمی-راهبردی تحقق چشم انداز ج. ا. ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام، 3 سال
    عضو گروه برنامه ریزی و مدیریت نیروی انسانی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 2 سال
    عضو ناظر در هیأت عالی واگذاری سهام، مجلس شورای اسلامی، 4 سال
    عضو هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس
    عضو هیأت امنای دانشگاه ایلام، 2 سال
    عضو هیأت نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل فعالیت های اقتصادی، ریاست جمهوری
    عضو هیأت امناء موسسات پژوهشی منطقه 2 وزارت علوم، تحقیات و فناوری
    عضو هیأت ممیزه دانشگاه تربیت مدرس، 3 سال
    عضو هیأت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی، 1390 تا کنون
    عضو هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور، 2 سال
    عضو شورای برنامه ریزی راهبردی در آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، 2 سال
    عضو شورای تحول اداری وزارت امور قتصاد ی و دارایی، 3 سال
    عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی
    عضو هیأت تحریریه مجله مدرس علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
    عضو هیأت تحریریه پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران
    عضو هیأت تحریریه پژوهشهای مدیریت در ایران، دانشگاه تربیت مدرس
    عضو هیأت تحریریه فصلنامه فرهنگ مدیریت، دانشگاه تهران، 1382 تا 1385
    عضو هیأت تحریریه فصلنامه مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران
    عضو شورای تخصصی گروه حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس
    عضو شورای تخصصی گروه مدیریت فن آوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس
    عضو شورای تخصصی گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس
    عضو شورای حمایتی جوانان وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، 2 سال
    عضو کمتیه پژوهشی انتشارات سمت، 6 سال
    عضو کمیته برنامه ریزی گروه مدیریت، وزارت علوم، تحقیات و فناوری
    عضو کمیته تخصصی علوم انسانی شانزدهمین و هفدهمین دوره جشنواره خوارزمی
    عضو کمیته علمی پنجمین و ششمین کنفرانس مجموعه های فازی و کاربردهای آن وزارت علوم، تحقیات و فناوری
    عضو کمیته علمی کنفرانسEROPA، دو دوره
    عضو کمیته علمی گروه مدیریت جشنواره بین المللی فارابی، وزارت علوم تحقیقات و فن آوری
    عضو کمیته کار آفرینی دانشگاه تربیت مدرس
    عضو هیأت موسس انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران در وزارت نیرو
    عضو ستاد نهمین جشنواره شهید رجایی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سه دوره
    عضو هیأت داوری مقالات Expert Systems With Applications
    عضو هیأت داوری مقالات Journal of the Operationsal Research Society
    عضو هیأت داوری مقالات Singapore Management Review
    عضو هیأت داوری مقالات Journal of Supply Chain Management
    عضو هیأت داوری مقالات علمی پژوهشی پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز
    عضو هیأت داوری مقالات علمی پژوهشی فصلنامه اقتصاد مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان
    عضو هیأت داوری مقالات علمی پژوهشی فصلنامه بین المللی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
    عضو هیأت داوری مقالات علمی پژوهشی فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
    عضو هیأت داوری مقالات علمی پژوهشی فصلنامه پژ‍وهشنامه بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
    عضو هیأت داوری مقالات علمی پژوهشی فصلنامه دانش مدیریت دانشگاه تهران
    عضو هیأت داوری مقالات علمی پژوهشی فصلنامه دانشکده فنی دانشگاه تهران
    عضو هیأت داوری مقالات علمی پژوهشی فصلنامه دانشور دانشگاه شاهد
    عضو هیأت داوری مقالات علمی پژوهشی فصلنامه شریف دانشگاه صنعتی شریف
    عضو هیأت داوری مقالات علمی پژوهشی فصلنامه علوم اداری دانشگاه فردوسی مشهد
    عضو هیأت داوری مقالات علمی پژوهشی فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی وزارت نفت
    عضو هیأت داوری مقالات علمی تخصصی کنفرانس بین المللی مدیریت
    رئیس هیأت مدیره انجمن علوم مدیریت ایران، 1392 تا کنون
    رئیس هیأت مدیره انجمن مدیریت صنعتی ایران، 1392 تا کنون
    عضو گروه علمی علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری، جشنواره بین‌المللی فارابی، 1392 تا کنون
    سردبیری مجله Asian Journal of Management Science and Application's (AJMSA)

لینک‌های دیگر

صفحه شخصی دکتر عادل آذر در دانشگاه تربیت مدرس
تمامی زمان ها +3.5 است. زمان اکنون 9:46 بعد از ظهر است.