عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
پریسا حاتمی

پریسا حاتمی

ساکن ایران · متولد 27 تیر, 1368
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید
9867
15 شهریور, 1396
پریسا حاتمی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
15 شهریور, 1396 11:35 قبل از ظهر
8441
11 شهریور, 1395
پریسا حاتمی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
11 شهریور, 1395 11:35 قبل از ظهر
6960
1 دی, 1394
پریسا حاتمی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
1 دی, 1394 12:25 بعد از ظهر
8442
11 شهریور, 1395
پریسا حاتمی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
11 شهریور, 1395 11:40 قبل از ظهر
7726
13 اردیبهشت, 1395
پریسا حاتمی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
13 اردیبهشت, 1395 2:03 بعد از ظهر
6957
1 دی, 1394
پریسا حاتمی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
1 دی, 1394 12:15 بعد از ظهر
نمایش بیشتر