عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

درسنامه اخلاق حرفه ای

پست شده در:
5 بهمن, 1394
دسته:
مکان:
ایران
» گیلان

مبلغ مجموعه 5000 تومان است


(برای خرید ایمیل بزنید)


mehranmehdizade@yahoo.com


فهرست مطالب بر اساس سرفصل­ های آموزشی اخلاق حرف ه­ای


 


رئوس مطالب و ریز محتوا  / شماره صفحات


فصل اول: تعاریف و اهمیت اخلاق حرفه ای


1-1- مقدمه. 2


1-2- تعریف اخلاق حرفه­ ای و رویکردهای عمده آن.. 2


1-3- اهمیت اخلاق حرفه­ای.. 3


فصل دوم: جایگاه و اهمیت کار در اسلام


2-1- مقدمه. 6


2-2- ارزش کار در اسلام بر اساس مبانی بینشی و ارزشی.. 6


2-2-1- مبانی بینشی کار در اسلام. 7


2-2-2-  مبانی ارزشی کار از دیدگاه اسلام. 9


2-3- ارتباط کار و آموزه­ های اعتقادی و اخلاقی اسلام. 10


2-3-1- کار و باورهای دینی.. 10


2-3-2- کار و موازین اخلاق.. 11


2-3-3- شرایط عمومی کار 12


فصل سوم: مسئولیت اخلاقی (از اخلاق کار تا اخلاق حرفه­ ای)


3-1- مقدمه. 15


3-2- تحلیل و بررسی مفهوم اخلاق حرفه ای.. 15


3-2-1- اخلاق.. 15


3-2-2- حرفه. 16


3-3- تمایز مسائل اخلاقی با سایر مسائل حرفه­ ای.. 17


3-4- نقش راهبردی اخلاق حرفه ­ای در موفقیت کسب و کار 18


3-4-1- موفقیت.. 18


3-4-2- ابعاد موفقیت.. 19


3-4-3- عوامل و موانع موفقیت.. 20


3-4-4- نحوه تأثیرگذاری اخلاق حرفه ­ای بر موفقیت کسب و کار 20


3-5- مسئولیت و مسئولیت­ پذیری.. 20


3-5-1- اقسام مسئولیت­ های انسان.. 20


3-6- چگونگی تحقق قانونمندی.. 21


3-7- چگونگی تحقق پیش ­بینی پذیری یا قابلیت پیش بینی.. 22


3-8- اعتماد و نقش آن در ایجاد رابطه درست و آسان.. 22


3-9- رابطه درست و آسان.. 23


3-10- موفقیت در کسب و کار و حرفه همه هدف انسان نیست.. 23


3-11- منشور اخلاق کاردانی.. 23


3-12- متن پیشنهادی منشور اخلاق کاردانی.. 25


فصل چهارم: صفات اخلاقی


4-1- مقدمه. 28


4-2- اخلاص و یاد خدا 28


4-3- صداقت و راستگویی.. 28


4-4- امانتداری.. 29


4-5- صبر و استقامت.. 29


4-6- خستگی ناپذیری.. 30


4-7- خوش رفتاری.. 30


4-8- انتقادپذیری.. 31


4-9- انضباط کاری.. 31


4-10- وجدان کاری.. 31


4-11- پرهیز از شتابزدگی و عجله. 33


4-12- رعایت حریم خانه و خانواده. 34


4-13- تهذیب نفس و تعالی شخصیت.. 35


4-14- انفاق.. 35


4-15- همکاری 35


فصل پنجم: مخاطرات کسب و کار


5-1- مقدمه. 37


5-2- موانع و چالش ­های کسب و کار 37


5-2-1- فشار 37


5-2-2- لذت.. 37


5-2-3- قدرت.. 38


5-2-4- غرور و تکبر. 38


5-2-5- عدم رعایت اولویت­ ها 39


5-3- لغزش ­های کسب و کار 39


5-3-1- ربا 40


5-3-2- کنز. 40


5-3-3-  احتکار 41


5-3-4- اسراف و تبذیر. 41


فصل ششم: بهره­ وری و اخلاق حرفه ای/ مدیریت اموال عمومی و اخلاق حرفه ­ای


6-1- مقدمه. 43


6-2- بهره­ وری.. 43


6-3- بهره ­وری و اخلاق حرفه ­ای.. 44


6-3-1- فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر بهره­ وری.. 44


6-3-2- اخلاق حرفه ­ای و تأثیر آن بر بهره­ وری.. 45


6-4- بهره ­وری و مدیریت اموال عمومی.. 46


کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید