عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

درسنامه مدیریت کسب و کار و بهره وری

پست شده در:
5 بهمن, 1394
دسته:
مکان:
ایران
» گیلان

مبلغ مجموعه 5500 تومان است


(برای خرید ایمیل بزنید)


mehranmehdizade@yahoo.com


فهرست مطالب بر اساس سرفصل­ های آموزشی مدیریت کسب و کار و بهره­ وری


 


رئوس مطالب و ریز محتوا / شماره صفحات


فصل اول: مفاهیم اولیه کسب و کار و مدیریت


1-1- مقدمه. 2


1-2- مفهوم و تعریف کسب و کار 2


1-3- اهداف کسب و کار 3


1-4- انواع کسب و کارها براساس ماهیت.. 3


1-5- انواع کسب و کارها براساس اندازه. 8


1-6- مفهوم مدیریت.. 9


1-6-1- سطوح و مهارت­ های مدیریتی.. 9


1-6-2- وظایف مدیریت.. 10


1-7- اهداف و ضرورت وجود مدیریت کسب و کار 12


فصل دوم: مدل کسب و کار


2-1- مقدمه. 14


2-2- مفاهیم اولیه مدل کسب و کار 14


2-2-1- تعریف مدل کسب و کار 14


2-2-2-  اجزای مدل کسب و کار 15


2-2-3- الگوهای مدل­های کسب و کار. 17


2-3- فرایند برنامه­ ریزی مدل کسب و کار 19


2-4- تکنیک­های طراحی مدل کسب و کار 19


2-4-1- معرفی ابزارها و بررسی تکنیک­ های طراحی مدل کسب و کار 19


2-4-2- مدل کسب و کار و فرایند تدوین استراتژی.. 21


2-4-3- طرح کسب و کار (طرح تجاری) 21


2-5- اجرای مدل کسب و کار 24


2-5-1- رابطه بین مدل کسب و کار و ساختار 24


2-5-2- رابطه بین مدل کسب و کار و سیستم­ ها و فرایندها 25


2-5-3- رابطه بین مدل کسب و کار و تعیین ویژگی­ ها و شایستگی­ های شغلی کارکنان 25


2-6- ارزش­گذاری و تأمین مالی یک مدل کسب و کار 26


فصل سوم: مدیریت رشد کسب و کار


3-1- مقدمه. 28


3-2- مراحل راه­ اندازی و رشد یک کسب و کار 28


3-3- اصول کسب و کار 29


3-3-1- انواع شرکت ها و مسئولیت­ های آنها 30


3-3-2- مالکیت­ های فکری در شرکت.. 31


3-4- مدیریت منابع انسانی.. 32


3-4-1- ارکان اصلی مدیریت منابع انسانی.. 33


3-5- مدیریت بازاریابی.. 34


3-5-1- تعریف بازاریابی و مدیریت بازاریابی.. 34


3-5-2- آمیخته بازاریابی.. 35


3-5-3- تحقیقات بازاریابی.. 35


3-5-4- بخش­ بندی بازار 36


3-5-5- تبلیغات.. 36


3-6- رشد و توسعه کسب و کار و استراتژی­ های آن.. 37


فصل چهارم: فعالیت­های مرتبط با یک کسب و کار سودآور


4-1- مقدمه. 39


4-2- تعیین مشتریان هدف.. 39


4-2-1- خصوصیات بازارهای هدف بالقوه برای بنگاه­ ها 39


4-3- شناسایی و ارزیابی منابع. 40


4-3-1- منابع تأمین سرمایه. 40


4-3-2- منابع درآمد و مدل­های درآمد. 40


4-4- مدیریت امور مالی مرتبط با یک کسب و کار 41


4-4-1- تحلیل نقطه سر به سر. 42


فصل پنجم: بهره­ وری


5-1- مقدمه. 44


5-2- بهره­ وری.. 44


5-2-1- مفهوم بهره­ وری.. 44


5-2-2- تعریف بهره­ وری.. 44


5-2-3- هدف بهره­ وری.. 45


5-2-4- رویکردها و راهبردهای مؤثر برای رسیدن به اهداف بهره­ وری.. 45


5-3- انواع بهره­ وری.. 46


5-3-1- بهره­ وری جزئی.. 46


5-3-2- بهره­ وری کل.. 46


5-4- سطوح بهره­ وری 46


5-5- اندازه­ گیری بهره­ وری.. 47


5-5-1- ویژگی­های شاخص­ های با کیفیت برای اندازه­ گیری بهره­ وری.. 47


5-5-2- اصطلاحات مورد استفاده در فرایند اندازه­گیری بهره­ وری 47


فصل ششم: مدیریت بهره­ وری


6-1- مقدمه. 49


6-2- عوامل مؤثر بر افزایش بهره­ وری.. 49


6-2-1- عوامل داخلی افزایش بهره­ وری.. 49


6-2-2- عوامل خارجی افزایش بهره ­وری.. 50


6-3- راهبرد بهبود بهره­ وری.. 51


6-3-1- رهنمودهای افزایش بهره­ وری.. 52


6-3-2- روش­ها و تکنیک­های بهبود بهره­ وری.. 53


6-3-3- عناصر اصلی بهبود بهره­ وری.. 54


6-4- مدل­های بهبود بهره­ وری.. 54


6-4-1- مدل گودوین.. 54


6-4-2- الگوریتم آگاروال.. 55


6-4-3- مدل تحلیلی بهبود بهره­وری.. 55


کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید