عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

درسنامه مهارت ها و قوانین کسب و کار

پست شده در:
9 بهمن, 1394
دسته:
مکان:
ایران
» گیلان

مبلغ درسنامه 6000 تومان


برای خرید ایمیل بزنید: mehranmehdizade@yahoo.com


رئوس مطالب و ریز محتوا   /شماره صفحات


فصل اول: مفاهیم اولیه کسب و کار


1-1- مقدمه. 2


1-2- مفهوم و تعریف کسب و کار 2


1-3- اهداف کسب و کار 3


1-4- انواع کسب و کارها براساس ماهیت.. 3


1-5- انواع کسب و کارها براساس اندازه. 8


1-7- اهداف و ضرورت فراگیری مهارت­ها و قوانین کسب و کار 9


فصل دوم: مهارت­های راه­اندازی و توسعه کسب و کار


2-1- مقدمه. 11


2-2- مهارت­های کسب و کار 11


2-2-1- مهارت­های مدیریتی.. 11


2-2-2-  مهارت­های فنی.. 15


2-2-3- مهارت­های ارتباطی و فنون مذاکره. 17


2-2-4- مهارت آشنایی با طرح کسب و کار و اجزای آن 25


فصل سوم: قوانین و مقررات کسب و کار، مالیاتی و تجاری، گمرکی و بیمه


3-1- مقدمه. 30


3-2- قوانین و مقررات کسب و کار 30


3-3- قوانین و مقررات مالیاتی.. 34


3-4- قوانین تجاری، گمرکی و بیمه. 37


فصل چهارم: فعالیت­های مرتبط با یک کسب و کار سودآور


4-1- مقدمه. 44


4-2- تعیین مشتریان هدف.. 44


4-3- شناسایی و ارزیابی منابع. 45


4-4- مدیریت امور مالی مرتبط با یک کسب و کار 46


فصل پنجم: بهره­وری


5-1- مقدمه. 49


5-2- بهره­وری.. 49


5-3- انواع بهره­وری.. 51


5-4- سطوح بهره­وری 51


5-5- اندازه­گیری بهره­وری 52


فصل ششم: مدیریت بهره­وری


6-1- مقدمه. 54


6-2- عوامل مؤثر بر افزایش بهره­وری.. 54


6-2-1- عوامل داخلی افزایش بهره­وری.. 54


6-2-2- عوامل خارجی افزایش بهره­وری.. 55


6-3- راهبرد بهبود بهره­وری.. 56


6-3-1- رهنمودهای افزایش بهره­وری.. 57


6-3-2- روش­ها و تکنیک­های بهبود بهره­وری.. 58


6-3-3- عناصر اصلی بهبود بهره­وری.. 59


کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید