عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
شرکت مهندسین پی آزما کوهستان
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید
7603
16 فروردین, 1395
ناصر اخوان
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
16 فروردین, 1395 10:51 بعد از ظهر
شرکت مهندسین مشاور پی آزما کوهستان در رشت متخصص در ارائه خدمات مطالعات خاك، بهسازي بافت خاك ، تعيين آزمايشات تكميلي ضرايب خاك ، آزمايشات مقاومت مصالح - بتن - آسفالت - جوش - بارگذاري صفحه اي و . . .
3402
22 آذر, 1393
ناصر اخوان
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
22 آذر, 1393 8:22 بعد از ظهر
2512
4 تیر, 1393
ناصر اخوان
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
4 تیر, 1393 7:23 بعد از ظهر
7375
2 اسفند, 1394
ناصر اخوان
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
2 اسفند, 1394 11:28 بعد از ظهر
2806
12 شهریور, 1393
ناصر اخوان
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
12 شهریور, 1393 2:30 بعد از ظهر
2487
20 خرداد, 1393
ناصر اخوان
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
20 خرداد, 1393 6:50 بعد از ظهر
نمایش بیشتر