عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

آیا رتبه 98 برای صنعت گردشگری ایران با توجه به ویژگی های محیطی، تاریخی، آب و هوایی و موقعیت جغرافیای ایران مناسب است؟

آیا رتبه 98 برای صنعت گردشگری ایران با توجه به ویژگی های محیطی، تاریخی، آب و هوایی و موقعیت جغرافیای ایران مناسب است؟
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید