عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
ساسان پورمحمود

ساسان پورمحمود

ساکن تبریز, آذربایجان شرقی ایران · متولد 8 آبان, 1370