عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
modiriat-amalkard 3
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید
6941
27 آذر, 1394
محمد شهاب شیبانی فر
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
27 آذر, 1394 3:07 بعد از ظهر
مدیریت نمایش های سازمانی
ماهنامه تدبیر؛ شماره 275؛ مرداد 1394
این ایده که افراد تکنیک‌‌های آگاهانه یا نیمه‌‌آگاهانه را به کار می‌‌برند تا دیگران در مورد آن‌ها مثبت فکر کنند، احتمالاً به هزاران سال قبل...
6904
14 آذر, 1394
محمد شهاب شیبانی فر
بحثی ارسال کرده.
14 آذر, 1394 12:23 قبل از ظهر
6877
11 آذر, 1394
محمد شهاب شیبانی فر
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
11 آذر, 1394 9:13 بعد از ظهر
مديريت عملکرد
ناشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد. بهار 1393
ادعای دور از ذهنی نیست اگر عملکرد را پایه و اساس نظریه های مدیریت قلمداد کنیم. برگرديم و مطالعات مديريتي را از پيدايش علم مديريت تا به امروز...
6874
11 آذر, 1394
محمد شهاب شیبانی فر
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
11 آذر, 1394 9:02 بعد از ظهر
ارزيابي نظام مديريت عملکرد کارمندان شرکت گاز خراسان رضوي با استفاده از مدل بلوغ قابليت هاي منابع انساني PCMM
پژوهش هاي مديريت (فصلنامه علمي پژوهشي) واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي؛ شماره 92 و 93،...
6871
11 آذر, 1394
محمد شهاب شیبانی فر
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
11 آذر, 1394 8:53 بعد از ظهر
برند شخصی
ماهنامه تدبیر؛ شماره 249؛ بهمن 1391
برند شخصی، یک نمایش و ترسیم صحیح از اینست که شما که هستید، چه مهارت های رشد یافته ای دارید، و اینکه چه ارزشی می توانید به کارتان اضافه کنید. نتیجه ساخت یک...
6869
11 آذر, 1394
محمد شهاب شیبانی فر
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
11 آذر, 1394 8:46 بعد از ظهر
مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان
ماهنامه تدبیر؛ شماره 243؛ مرداد 1391
يك بحث اساسي در رفتار سازماني درباره اينست كه آيا سازمان ها عقلائي هستند يا سياسي ؟ نظر يك فرد غيرمتخصص و عادي اينست كه سازمان عقلا...
6909
15 آذر, 1394
محمد شهاب شیبانی فر
بحثی ارسال کرده.
15 آذر, 1394 6:48 بعد از ظهر
6902
13 آذر, 1394
محمد شهاب شیبانی فر
بحثی ارسال کرده.
13 آذر, 1394 8:22 بعد از ظهر
6893
13 آذر, 1394
محمد شهاب شیبانی فر
13 آذر, 1394 5:58 بعد از ظهر
مرکز پخش: مشهد بلوار امامیه دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد نمایشگاه و فروشگاه کتاب دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
تلفن: 05136625578
6875
11 آذر, 1394
محمد شهاب شیبانی فر
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
11 آذر, 1394 9:05 بعد از ظهر
سطح بلوغ شرکت گاز خراسان رضوي در فرايند مديريت عملکرد بر اساس مدل بلوغ قابليت هاي منابع انساني PCMM
چشم انداز مديريت دولتی (فصلنامه علمي پژوهشي و نمايه ISC)؛ شماره 13؛ بهار 1392؛ دانشکده حسابداري و مد...
6872
11 آذر, 1394
محمد شهاب شیبانی فر
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
11 آذر, 1394 8:55 بعد از ظهر
تصویر شما برند شما
دو ماهنامه مدیریت؛ شماره 177؛ بهمن و اسفند 1393
برند شخصی را می توان مترادف با شهرت، اعتبار، خوشنامی و حتی آبرو دانست. افراد در زندگی خود سعی می کنند تا برند خویش را خلق نمایند. دام...
6870
11 آذر, 1394
محمد شهاب شیبانی فر
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
11 آذر, 1394 8:50 بعد از ظهر
مديريت تصويرپردازي ديگران: رفتاري سياسي در سازمان
دوماهنامه مديريت؛ شماره 170؛ خرداد و تیر 92
یکی از جدیدترین تاکتیکهای رفتار سیاسی در سازمان، مديريت تصويرپردازي ديگران است. در مدیریت تصویرپردازی، افر...
نمایش بیشتر