عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
Untitled
علیرضا داداشی جوکندان

علیرضا داداشی جوکندان

ساکن تالش, گیلان ایران · متولد 28 دی, 1368
اطلاعات اصلی
وضعیت رابطه:
مجرد
جنسیت:
تاریخ تولد:
28 دی, 1368
آخرین ورود:
19 بهمن, 1396
عضویت در:
3 دی, 1393
درجه:
کاربر
بازدید پروفایل:
44
مشترکین RSS:
61
رشته تحصیلی:
مدیریت، صنعتی، مالی و بازرگانی - مدیریت
گرایش تحصیلی:
مدیریت بازاریابی
زبان:
انگلیسی
شنیدار و خواندن:
متوسط
گفتار و نوشتار:
متوسط
مدرک:
IAUEPT
شماره تلفن همراه:
09352616075
محل سکونت:
گیلان-تالش
مقالات چاپ شده در مجلات
Published(1)- Dadashi Jokandan, Alireza; Fattahi, Majid and Ghane, Seyyedeh Fatemeh. (2016). Examining the role of ICT in the organizational structure of the Qaem Shahr Municipality, International Journal of Organizational Leadership, Vol. 4, No. 4, 493-501. From thesis & Indexed by ISI
Thomson Reuters, Web of Science, EBSCO, Ulrichs Proquest, DOAJ, The European Reference Index for the Humanities and the Social Science & etc
2- داداشی جوکندان، علیرضا؛ اثنی‌عشری، ابوالقاسم؛ رحمتی طولارود، میلاد. (1395). بکارگیری اقتصاد مقاومتی، مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسلامی، سال اول، شماره 10، جلد دوم، فروردین، صص 54-65، قم-ایران.
3- داداشی جوکندان، علیرضا؛ ثناگو، علی و خواجه‌شاهکوهی، عاطفه. (1395). رابطه بین مولفه های کیفیت خدمات و رضایت مشتریان، مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسلامی، سال اول، شماره 10، جلد دوم، فروردین، صص 77-90، قم-ایران.
4- داداشی جوکندان، علیرضا؛ فتاحی، مجید و قانع کوشالشاهی، سیده فاطمه. (1395). نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ساختار سازمانی، مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسلامی، سال اول، شماره 10، جلد دوم، فروردین، صص 69-106، قم-ایران.
5- هاشمی، سید حامد؛ داداشی جوکندان، علیرضا؛ یوسفی، مینو و خدامرادی، سارا. (1395). تبیین نقش میانجی‌گر فضیلت سازمانی در رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد کارکنان(مطالعه موردی: دفاتر پلیس + 10 استان گیلان)، مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسلامی، سال اول، شماره 11، جلد اول، اردیبهشت، صص 55-67، قم-ایران.
6- داداشی جوکندان، علیرضا؛ اثنی‌عشری، ابوالقاسم؛ رحمتی طولارود، میلاد. (1395). اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، ماهنامه تحلیلی هدایت، سال شانزدهم، شماره 170، صص 89-124، تهران-ایران.
مقالات کنفرانس (چاپ شده / ارائه شده / پذیرفته شده)
مقاله هایی تحت عناوین:
1- داداشی جوکندان، علیرضا؛ بهرامی، رحمان؛ احمدی رزداری، نیما. (1393). بررسی روابط مولفه های کلیدی برندسازی، ارزش ویژه برند و ترجیح مارک با عامل فروش. اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، 31 خرداد 1393، گیلان، رشت.(پذیرش کامل مقاله و درج در CD کنفرانس)
2- داداشی جوکندان، علیرضا؛ احمدی رزداری، نیما؛ بهرامی، رحمان. (1393). ارزیابی عملکرد منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی و تاثیرات آن در توسعه ی صادرات. اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، 31 خرداد 1393، گیلان، رشت.(پذیرش کامل مقاله و درج در CD کنفرانس)
3- داداشی جوکندان، علیرضا؛ احمدی رزداری، نیما؛ بهرامی، رحمان. (1393). آزمون مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، 31 خرداد 1393، گیلان، رشت.(پذیرش کامل مقاله و درج در CD کنفرانس)
4- قانع کوشالشاهی، سیده فاطمه؛ داداشی جوکندان، علیرضا. (1393). بررسی رابطه بین مبادله رهبر-عضو با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان. کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت، 5 اسفند 1393، مرکز همایش های دانشگاه تهران.(از پایان نامه)-(پذیرش کامل مقاله و درج در CD کنفرانس)
5- حسین جهانی لیلاکوهی؛ داداشی جوکندان، علیرضا؛ قانع کوشالشاهی، سیده فاطمه. (1393). بررسی رابطه ی هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی-مطالعه موردی کارکنان دانشگاه جامع علمی-کاربردی شرق استان گیلان. کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت، 5 اسفند 1393، مرکز همایش های دانشگاه تهران.(از پایان نامه)-(پذیرش کامل مقاله و درج در CD کنفرانس)
6- معصومه یوسفی قصابسرایی؛ داداشی جوکندان، علیرضا؛ قانع کوشالشاهی، سیده فاطمه. (1393). بررسی نقش کنترل کارفرمایی و حمایت سازمانی درک شده بر فراوانی مشارکت تسهیم دانش در نظام مدیریت دانش-مطالعه موردی در سازمان هلال احمر استان گیلان. کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت، 5 اسفند 1393، مرکز همایش های دانشگاه تهران.(از پایان نامه)-(پذیرش کامل مقاله و درج در CD کنفرانس)
7- داداشی جوکندان، علیرضا؛ قانع کوشالشاهی، سیده فاطمه. (1394). بررسی تاثیر سرمایه فکری و مولفه های آن بر بهره وری دانش- مطالعه موردی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی(MEAE 2015)، سی خرداد 1394. ساری.(از پایان نامه)-(پذیرش کامل مقاله)
8- قانع کوشالشاهی، سیده فاطمه؛ داداشی جوکندان، علیرضا؛ یوسفی قصابسرایی، معصومه. (1394). بررسی رابطه بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی با عزت نفس. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی(MEAE 2015)، سی خرداد 1394. ساری.(از پایان نامه)-(پذیرش کامل مقاله)
9- ثناگو، علی؛ داداشی جوکندان، علیرضا. (1394). بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی نوآورانه بر فرآیند مدیریت استراتژیک بازاریابی-مطالعه موردی بانک ملت استان گلستان. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی(MEAE 2015)، سی خرداد 1394. ساری.(از پایان نامه)-(پذیرش کامل مقاله)
10- داداشی جوکندان، علیرضا؛ باقری، سید محمد؛ قانع کوشالشاهی، سیده فاطمه؛ بابازاده، سیده عالیه. (1394). بررسی تاثیر مولفه های منابع اطلاعاتی و سیاست های تشویقی دولت بر صادرات شرکت های صادراتی-مطالعه موردی شرکت های صادراتی کوچک و متوسط(SMEs) استان مازندران. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی(MEAE 2015)، سی خرداد 1394. ساری.(از پایان نامه)-(پذیرش کامل مقاله)
11- داداشی جوکندان، علیرضا؛ ثناگو، علی. (1394). بررسی تاثیر فرآیند مدیریت استراتژیک بازاریابی بر نتایج عملکرد بانک ملت استان گلستان. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی(MEAE 2015)، سی خرداد 1394. ساری.(از پایان نامه)-(پذیرش کامل مقاله)
12- نبوی چاشمی، سید علی، ثناگو، علی؛ داداشی جوکندان، علیرضا. (1394). بررسی تاثیر فرآیند تدوین مدیریت استراتژیک بازاریابی بر عملکرد بازار. چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکردهای کاربردی و پژهشی نوین، 12 مرداد 1394. سازمان مدیریت صنعتی.(از پایان نامه)-(پذیرش کامل مقاله)
13- مهدئی، نرگس؛ رحمانی، زین العابدین؛ داداشی جوکندان، علیرضا. (1393). بررسی تبليغات موثر در صنايع چوب و كاغذ. اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، 29 مرداد 1394.(از پایان نامه)-(پذیرش کامل مقاله و درج در CD کنفرانس)
14- مهدئی، نرگس؛ رحمانی، زین العابدین؛ داداشی جوکندان، علیرضا. (1393). استفاده از آمیخته بازاریابی به عنوان ابزاری برای ارتقای میزان سهم بازار در صنعت پوشاک. اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، 29 مرداد 1394.(از پایان نامه)-(پذیرش کامل مقاله و درج در CD کنفرانس)
15- مهدئی، نرگس؛ رحمانی، زین العابدین؛ داداشی جوکندان، علیرضا. (1393). نقش طراحی آمیخته بازاریابی در افزایش سهم بازار ماهیان پرورشی. اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، 29 مرداد 1394.(از پایان نامه)-(پذیرش کامل مقاله و درج در CD کنفرانس)
16- داداشی جوکندان، علیرضا؛ رحمتی طولارود، میلاد. (1394). بررسی و تبیین بکارگیری اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران. کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی، 30 آبان 1394. بابلسر.(پذیرش کامل مقاله و درج در CD کنفرانس)
17- داداشی جوکندان، علیرضا؛ صالحی، سهراب؛ رحمتی، میلاد؛ ازده، حمید. (1394). بررسی و تبیین نقش اقوام در امنیت کشور و چالش های پیش رو آن. نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران - خط مشی گذاری عمومی، 29 دی 1394.
18- فتاحی، مجید؛ داداشی جوکندان، علیرضا؛ ثناگو، علی. (1394). بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان، مطالعه موردی: مؤسسه مالی و اعتباری صالحین(بانک آینده). دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی، تهران:مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی، 20 بهمن 1394.(از پایان نامه)-(پذیرش کامل مقاله و درج در CD کنفرانس)
19- داداشی جوکندان، علیرضا؛ ثناگو، علی؛ خواجه شاهکوهی، عاطفه. (1394). رابطه بین مولفه های کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در بانک آینده. دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، تهران، 27 اسفند 1394. (از پایان نامه)-(پذیرش کامل مقاله و درج در CD کنفرانس)
20- مینویی، قاسم؛ رضایی دیزگاه، مراد؛ داداشی جوکندان، علیرضا. (1395). نقش تعهد عاطفی و اعتماد شناختی بر تسهیم دانش. دومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، 13 شهریور، رشت.(از پایان نامه)-(پذیرش کامل مقاله و درج در CD کنفرانس)
21- غفاری، علیرضا؛ رضایی دیزگاه، مراد؛ داداشی جوکندان، علیرضا. (1395). تبیین نقش تسهیم دانش و رهبری تحول‌گرا بر خلاقیت کارکنان. ششمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، 25 آبان، لندن - انگلستان.(از پایان نامه)-(پذیرش کامل مقاله و درج در CD کنفرانس)
.
.
.
زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه
گرایش های مدیریت، اقتصاد و بازرگانی بین الملل
مقالات ارسال شده
.
.
.
مهارت ها
1- مهارت در نرم افزار تحلیلی SPSS
.
.
.
مدارک و موفقیت ها
1- اخذ گواهینامه زبان انگلیسی در آزمون زبان Iran testing center
2- اخذ گواهینامه طی دوره CGC سطح 18 زبان انگلیسی
3- کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه پیام نور استان گیلان(سال89)
4- اخذ گواهینامه دوره مدیریت ارتباط با مشتری
5- اخذ گواهینامه زبان انگلیسی در آزمون زبان IAUEPT
6- عضویت در کمیته علمی و داوری اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی (MEAE2015)، سی خرداد 1394، ساری.
7- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران نخستین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، برگزار کننده موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی(حکیم عرفی سابق)- 29 مرداد 1394.
8- مجری طرح پژوهشی:
آسیب شناسی عملکرد منطقه آزاد انزلی و شناسایی چالش های پیش رو(کارفرما: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی-مرداد 1394)
9- دریافت کُد مدرسی از دانشگاه پیام نور استان گیلان(1393) و مُدرس دروس کارشناسی ای چون: بودجه ریزی(علوم اجتماعی-برنامه ریزی تعاون و رفاه اجتماعی)- مدیریت اسلامی پیشرفته(مدیریت بازرگانی)- بهره وری و تجزیه و تحلیل آن(مدیریت بازرگانی)- مالیه بین الملل(علوم اقتصادی- نظری)- مبانی امور مالی و تنظیم بودجه(علوم تربیتی- مدیریت برنامه ریزی آموزشی)- بازاریابی و صادرات(مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی)- بازاریابی بین المللی(مدیریت بازرگانی)- تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم(مدیریت بازرگانی)- مدیریت بازاریابی(مدیریت بازرگانی)- اصول بازاریابی(مدیریت بازرگانی)- تجارت بین الملل(مدیریت بازرگانی)- خلاقیت، حل مسئله و تفکر راهبردی(مدیریت بازرگانی).
10- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی، برگزار کننده موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی(حکیم عرفی سابق)- 20 مهر 1394.
11- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی، برگزار کننده موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی(حکیم عرفی سابق)- 30 مهر 1394.
12- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران اولین همایش بین المللی علوم مدیریت"پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها"، برگزار کننده موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی(حکیم عرفی سابق)- 30 آبان 1394.
13- عضویت در کمیته داوران اولین کنگره بین المللی انسان شناسی و علوم سیاسی با رویکرد توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت سیاسی، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه شهید بهشتی- 27 آذر 1394.
14- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگري، برگزار کننده موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی(حکیم عرفی سابق) با همکاری موسسه فرهنگی هنری دانش پژوهش شیخ بهایی فارس- 24 دی 1394.
15- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی، برگزار کننده موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی(حکیم عرفی سابق)- 21 بهمن 1394.
16- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران اولین کنفرانس بین المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری، برگزار کننده: موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی(حکیم عرفی سابق)- 6 اسفند 1394.
17- عضویت در کمیته داوران دومین همایش ملی الکترونیکی علوم انسانی اسلامی، برگزار کننده: انجمن علمی علوم اجتماعی ایران- 13 اسفند 1394.
18- عضویت در کمیته داوران کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی، مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران، برگزار کننده: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت رضوی و موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان- 14 اسفند 1394.
19- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد، برگزار کننده: موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی(حکیم عرفی سابق)- 22 اسفند 1394.
20- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی، برگزار کننده: موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی(حکیم عرفی سابق)- 26 اسفند 1394.
21- دریافت کُد مدرسی از دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان(1394) و مُدرس دروس کارشناسی ای چون: برنامه ریزی و توسعه(علمی-کاربردی حسابداری).
22- عضویت در هیات علمی افتخاری گروه علوم سیاسی جامعه بین‌المللی توسعه ارتباطات بین‌دانشگاهی(ISCDBU).
23- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت، برگزار کننده: دانشگاه تهران- 7 خرداد 1395.
24- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران، برگزارکننده: گله‌دار- 18 تیر 1395.
25- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری، برگزارکننده: دانشگاه تهران- 24 تیر 1395.
26- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، برگزارکننده: شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال- 25 تیر 1395.
27- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، برگزارکننده: شرکت خدمات برتر، تهران- 5 مرداد 1395.
28- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران پنجمین کنگره بین‌المللی روانشناسی و علوم رفتاری، برگزارکننده: دانشگاه شهید بهشتی- 1 شهریور 1395.
29- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران اولین کنفرانس بین‌المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی، برگزارکننده: مؤسسه فرازاندیشان دانش بین‌الملل- 20 شهریور 1395.
30- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم‌تربیتی، مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران، برگزارکننده: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت رضوی و موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان- 15 شهریور 1395.
31- عضویت در هیات داوران فصلنامه ایده‌های نو در علوم و فناوری.
32- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران ششمین همایش پژوهش‌های نوین در علوم و فناوری، برگزارکننده: مرکز همایش نگار- 25 شهریور 1395.
33- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی، برگزارکننده: شرکت علمی پژوهشی باران اندیشه، استان مازندران/ ساری- 29 شهریور 1395.
34- عضویت در کمیته داوران اولین همایش بین‌المللی افق‌های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی، برگزارکننده: انجمن افق نوین علم و فناوری- 25 مهر 1395.
35- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد در شرایط تحریم، برگزارکننده: شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال- 30 مهر 1395.
36- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران سومین کنفرانس بین‌المللی علوم جغرافیایی، برگزارکننده: موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی- 13 آبان 1395.
37- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران اولین همایش بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مطالعات مدیریت، برگزارکننده: موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی- 27 آبان 1395.
38- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران سومین همایش ملی و سومین همایش بین‌المللی مدیریت و حسابداری ایران، برگزارکننده: همدان- 11 آذر 1395.
39- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران دومین کنفرانس بین‌المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری، برگزارکننده: موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی- 22 و 23 آذر 1395.
40- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران هفتمین همایش پژوهش‌های نوین در علوم و فناوری، برگزارکننده: کرمان- 23 آذر 1395.
41- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران دومین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران، برگزارکننده: دانشگاه تهران- 25 آذر 1395.
42- دبیر علمی اولین همایش گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی(با رویکرد بکارگیری اقتصاد مقاومتی)، برگزارکننده: کانون فرهنگی و هنری بقیة ا... أعظم(عج)- 25 آذر 1395.
43- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران اولین کنفرانس دانش و فناوری(روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه‌شناسی ایران)، برگزارکننده: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت رضوی و موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان- 25 آذر 1395.
44- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران همایش ملی مدیریت توسعه(چالش‌ها و راهکارها در سازمان‌های دولتی و خصصی)، برگزارکننده: مرکز همایش‌های ملی و بین‌المللی جهاد دانشگاهی هرمزگان- 1 و 2 دی 1395.
45- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران اولین کنفرانس ملی پیشرفت دانش در علوم و فناوری، برگزارکننده: مرکز پژوهشی زمین کاو- 9 دی 1395.
46- عضویت در هیات علمی و داوران پایگاه نشریات علمی- تخصصی دانشگاهی ایران(پانتا).
47- عضویت در هیات علمی و داوران مرکز همایش‌های ملی و بین‌المللی کاوش(کد عضویت: ICNF-599).
48- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران اولین کنگره بین‌المللی اقتصاد اسلامی دانش‌بنیان بر پایه جنبش نرم‌افزاری(بارویکرد کارآفرینی و توسعه پایدار)، برگزارکننده: شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام- 25 دی 1395.
49- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت(با رویکردهای کاربردی و پژوهشی نوین)، برگزارکننده: تهران- 26 بهمن 1395.
50- عضویت در هیات علمی و کمیته داوران کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری، برگزارکننده: موسسه آموزش عالی نیکان: دانشگاه تهران- 31 تیر 1396.
.
.
.