عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
صفحات اجتماعی من
صفحات اجتماعی من
 • فنی و مهندسی
 • ·
 • 1 کاربر
ارزیابی طرح اقتصادی
ارزیابی طرح اقتصادی
 • مدیریت، مالی و بازرگانی
 • ·
 • 3 کاربر
مهندسی محیط زیست
مهندسی محیط زیست
 • فنی و مهندسی
 • ·
 • 2 کاربر
هنر
هنر
 • هنر
 • ·
 • 2 کاربر
رسول دانیال زاده
رسول دانیال زاده
 • فنی و مهندسی
 • ·
 • 1 کاربر
کشاورزی و منابع طبیعی
کشاورزی و منابع طبیعی
 • سایر رشته ها
 • ·
 • 2 کاربر
حسابداری
حسابداری
 • مدیریت، مالی و بازرگانی
 • ·
 • 1 کاربر
روانکاوی -تحلیل رفتار
روانکاوی -تحلیل رفتار
 • علوم پایه
 • ·
 • 1 کاربر