عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
محمدعلی به آبادی

بنام خدا سال جاری در شرف پایان است ودر سال آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشود. در این سال واز مجموعه دوره اول ریاست جمهوری این دولت موفقیت بزرگی کسب کرده است وآن مساله برجام است . چاه ویلی که ش...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا کارزارهای انتخاباتی در چه وضعی هستند؟ آنچه از درون تشکیلات اصولگرایان درز میکند حاکی از عدم انسجام در میان آنان است. با اینکه اینان حول محور ولایت فقیه حرکت میکنند بنظر میرسد که منافع مکتسب...
محمدعلی به آبادی

بنام خداچگونه با دشمن روبرو شویم یا دشمنی را برکنیم؟اینکه با دشمن چگونه برخورد کنیم تا پیروز نشود یک فرض است واینکه چگونه عمل کنیم تا دشمنی بوجود نیاید فرض دیگر وبدیهی است که هنر انسان در دومی است که س...
محمدعلی به آبادی

بنام خداشناخت دشمن کار آسانی است اما چگونگی برخورد باآن بسیار دشوار است کما اینکه شیطان درون را همه میشناسند اما نمیدانند ویا نمیتوانند در برابر آن بایستند. مبارزه با استکبار ویا ابرقدرت آمریکا هم هنر...