عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
محمدعلی به آبادی

بنام خدا اعتراضات مردمی در بخش داخلی مورد پذیرش مسوولان قرار گرفت و آشکار شد که مشکلات اقتصادی گریبان ملت را گرفته است . اینک که این پذیرش حاصل شد چه اقدامی میتواند اعتماد عمومی را جلب کند چرا که تصم...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا علت ایستائی جامعه ما در جوامع بشری تا کنون چهار نوع حکومت ایجاد شده است بنده مطالعه کوتاهی درمورد آنها نموده ام که درزیر می نویسم. 1-حکومت فرد برجمع:مانند همه حکومتهائی که درآنها یک فرد تصمی...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا اعتراضات مردمی یک واقعیت است چه منشا آن اقتصادی باشد یا عوامل دیگر وچه ازخارج هدایت شود یا خودجوش باشد وچه گروهی سلطنت طلب وطرفدار مجاهدین خلق یا گروه های دیگر باشند یا مردم عادی درشهرها وچ...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا اعتراضات مردم ایران در شهرهای مختلف رهبری ندارد وخودجوش است اما ممکن است توسط اجانب ودشمنان کشورهدایت شود. اینجاست که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ومجلس خبرگان رهبری باید دست بکار شو...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا مدتی است جامعه در التهاب بسر می برد ودر جای جای میهن اسلامی اعتراضاتی صورت می پذیرد . اعتراضات یک لایه روئی دارد ویک لایه میانی ویک لایه درونی. لایه بیرونی بیانگر مشکلات اقتصادی است که از...