عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
محمدعلی به آبادی

بنام خدا اخیرا ویدئوئی در رابطه با برخورد شدید ماموران گشت ارشاد با خانمی بدحجاب مسوولان را برآن داشت تا مجددا قانون حجاب را مورد بازبینی قرار دهند واین امر دررسانه ها مطرح شده است بنده نظر خودم را ب...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا در هر جامعه ای چه حکومتی برآن استوار باشد یا نباشد اخلاق وسنتهائی در میان مردم رواج دارد که زندگی آنان برمدار آن سنتهاست وبسیار دیده میشود که حکومتهای قدرتمند هم نتوانسته اند با زور وقوانین م...
محمدعلی به آبادی

بنام خداوقتی قیمت ارز یا سکه ویا هر کالائی تغییر میکند بلافاصله مردم را نگران کاهش ارزش پول ملی نموده ودرصدد میایند تا خودرا ازاین خسارت مصون دارند. چگونه میتوان ارزش پول ملی را حفظ ودغدغه دارندگان آن...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا باید قبول کرد که همه مردم خداپرست نیستند باید قبول کرد که همه مردم آخرت خواه نیستند باید قبول کرد که همه مردم یک رنگ نیستند بنابراین باید همه ادیان مذاهب وگوناگونی هارا بعنوان یک واقعیت غ...
محمدعلی به آبادی

بنام خداسرانجام دولت با اتخاذ یک نرخ برای ارز فعلا بازار ملتهب را آرام کرد که البته اقدامی مثبت است اما آنچه خصلت ذاتی هربازاری هست آزادی معامله درآنست لذا تعیین یک نرخ دستوری برای بازار ارز منطقی نیس...