عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
علی اسفندیاری

<h2></h2> <h2>تفاوت سوال و فرضیه تحقیق چیست؟</h2> منبع: تفاوت سوال و فرضیه تحقیق نوشته آرش حبیبی نشر پارس مدیر بسیار مایل هستم در مورد تفاوت فرضیه و سوال تحقیق نکته ای را روشن کنم و بسیار آرزومند هست...
علی اسفندیاری

هنگامی‌که برای اولین بار شروع به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد می‌کنید، باید در مورد موضوع پایان‌ نامه خود فکر کنید. ممکن است به مدت چند ماه مشغول تصمیم‌گیری درباره آنچه می‌ خواهید بنویسید، شوید. حتی م...
علی اسفندیاری

هر تحقیق از نظر هدفمندی مطالعه به یکی از انواع بنیادی (محض)، کاربردی و توسعه ای قابل تقسیم است.۱. تحقیق بنیادی (محض) این تحقیق از نوع تحقیقات نظری است که در آن محقق بدون داشتن یک هدف کاربردی خاص، صرف...
محمدعلی به آبادی

به نام خدااین دو اصطلاح در کتاب خدا وروایات اسلامی بسیار آمده است. این دو اصطلاح تعبیر ریاضی وطبیعی دین خداست اولی در امور نظری ودیگری در امور عملیدر ریاضیات خط مستقیم کوتاهترین راه میان دو نقطه است ب...