عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

Coca Cola’s former CEO Bryan Dyson said:Imagine life is a game of 5 balls that you manipulate in the air trying not to fall these balls. One of them is rubber, and the rest is glass. <h2>The real ve...
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

استفاده از پنل‌های خورشیدی شناور روی سطح آب ضمن جلوگیری از تبخیر آب، می‌تواند در مناطقی که با محدودیت زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی مواجه هستند، مورد استفاده قرار بگیرد. استفاده از پنل‌های خورشیدی ف...
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

اینفوگراف مدیریت ریسک های محل کار ترکیبی The Future of Work: Managing 3 Risks of the hybrid workplaceMcKinsey & Company#futureofwork #innovation #collaboration آینده کار: مدیریت سه ریسک مهم در مح...
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

در این فایل هشت صفحه ای نگاهی سریع و کاربردی به استراتژی تهاجمی شرکت لوازم خانگی دوو به عنوان یکی از برندهای معتبر ساخت کشور کره جنوبی در عرصه تولید و عرضه به بازارهای مناطق مختلف جهان شده است. فایل:...
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

این روزها، این واقعیت که کشور ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده است و باید برای مصرف منابع آبی خود بهترین راه ها را انتخاب کند، بر همه آشکار شده است. سیل اخبار تاسف آور درباره خشکی رودخانه ها و...