عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
محمدعلی به آبادی

بنام خدا یکی از احکام ارزشمند دین خدا حکم ثانوی ویا تشخیص مصلحت است که هم در امور فردی وهم در اجتماع جاری است . مثلا اگر حکم اولی در عمل دشوار باشد ویا انجام آن به مصلحت نباشد فرد میتواند آنرا در ح...
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

انواع استراتژیستاستراتژیست اجتماعی: استراتژیست در واقع یکسری از ابزار و تکنیک های جدید رسانه ای را بر می دارد و با ترکیب آنها یک نگرش یکپارچه ای می سازد که با نیازهای جامعه کاملاً منطبق باشد. استراتژی...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در انتخابات اخیر با بالاترین آراء رئیس جمهور کشورمان شدند . برخی گمان میکنند که چون ایشان حجت الاسلام والمسلمین بودند انتخاب شدند در حالیکه رقیب ایشا...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا اززمان ورود غربیا ن به کشورم در اوائل حکومت قاجار این سرزمین بازیچه دست ابرقدرت ها وقدرت های غربی وشرقی بوده است .زمانی میان روسیه تزاری وبریتانیای استعمارگر دورانی میان شوروی وآمریکا واینک...