عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
محمدعلی به آبادی

بنام خدا امروز اولین مناظره مشترک نامزدان ریاست جمهوری را دیدم گرچه درگذشته بدین باور رسیده بودم اما اینک به یقین می نویسم که شورای نگهبان در میان 1600 کاندید تنها یک نفررا یافته است که ملت ایران ای...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا وقتی صدام ویاورانش در جنگ علیه ایران به توفیق نرسیدند درخواست صلح کردند اما در کشورما بودند کسانیکه پاسخ رد دادند وجنگ را ادامه و درنهایت با ادامه آن ودادن شهدای بسیار سرانجام جنگ خاتمه یاف...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا امنیت بستر اصلی برای اقتصاد سالم ومقاومتی در مساله انتخاب رئیس جمهور آقای روحانی یک طرف وبقیه در طرف مقابل قرار دارند. بهرحال این سفره ای است که شورای نگهبان برای ملت ایران پهن کرده است. آن...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا نامزدان ریاست جمهوری مشخص وتبلیغات آنان آغازشد.در این دوره تعداد محدودی معرفی شدند که بنظر بنده با دیدی ساده میتوان چهره اصلح را برگزید. آقایان میرسلیم وهاشمی طبا ازمدیران قدیمی وفراموش شده...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا سرانجام از میان1600 کاندید ریاست جمهوری و34 نفر چهره آشنا میان آنان 6 نفر صلاحیتشان تائیدشد. آقایان میرسلیم- جهانگیری - روحانی- رئیسی – قالیباف و هاشمی طبا.  آنچه در باره این افراد میتوان گ...