عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

ارائه گزارشی از روند طرح پژوهشی استراتژی های توسعه کانون های تولیدی در کمیته پژوهش با حضور مدیرکل (جناب آقای عباس علیزاده)، معاونین و مدیران اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلانمجری طرح: دکتر ا...
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

داشتن یک برنامه استراتژیک برای رسیدن به اهداف سازمانی مهم است. به همان اندازه مهم است که بدانیم چگونه این برنامه را توسعه و اجرا کنیم. همچنین، چنین برنامه‌هایی در بستر فرهنگ سازمان تکامل می‌یابند و اج...
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

سندروم آشیانه خالی:  سندرم آشیانه خالی نوعی حس تنهایی و افسردگی است که بعد از اینکه فرزندان بزرگ می‌شوند و خانه را ترک می‌کنند، برای والدین اتفاق می‌افتد.سندرم آشیانه خالی به احساس افسردگی، ناراحتی و...
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

Coca Cola’s former CEO Bryan Dyson said:Imagine life is a game of 5 balls that you manipulate in the air trying not to fall these balls. One of them is rubber, and the rest is glass. <h2>The real ve...
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

استفاده از پنل‌های خورشیدی شناور روی سطح آب ضمن جلوگیری از تبخیر آب، می‌تواند در مناطقی که با محدودیت زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی مواجه هستند، مورد استفاده قرار بگیرد. استفاده از پنل‌های خورشیدی ف...