عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
محمدعلی به آبادی

بنام خدا برخی ازمفاهیم آثار دوگانه دارند وآدمی در برخورد با آنها نمیداند چه کند؟ بگذارید مثالی کم ارزش بزنم تا مطلب کاملا جا افتد همه ته دیگ را دوست دارند ونمیتوانند ازآن بگذرند اما وقت تناول هم دندا...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا ایران اسلامی اولین وتنها دولت پیرو اهلبیت است که ازبدو تاسیس سازمان ملل متحد درعضویت آن سازمان است. تنها دولت شیعی در کنار 55 کشور اسلامی دیگر درپیکره جهانی دهکده جهانی قراردارد. اگر ازرکن ش...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا حصربرخی ازرهبران سیاسی توسط شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرفته است وازنظر قانونی نهادی که باید پاسخگو باشد همین شوراست وآن شورا نیزدبیر ورئیس دارد که آقای شمخانی دبیرآن وآقای رئیس جمهور رئیس...
سكينه ميرحسيني

«چند ساعت به پایان وقت اداری باقی مانده است؟»، «کی تعطیل می‌شویم؟»، «چند سال دیگر باید کار کنیم؟»، «تا چند سال باید این وضع را تحمل کرد؟» و پرسش‌هایی از این قبیل، موضوعات آشنایی است که در اغلب محیط‌ها...
مهدی مجدد حسین جانی

برای انتخاب موضوع پایان نامه یه چند تایی عناوین خوب ارائه دادم اما متاسفانه هیچکدوم قبول نشد . سیاست دانشگاه قزوین و مدیرگروه مدیریت دولتی جناب دکتر معمارزاده بیشتر روی مشکلات موجود هستش . به من گفته ش...