عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
موج
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید
11177
19 تیر, 1398
شهاب پاک شکار
جزئیات شغلی را به اطلاعات پروفایلش افزود.
19 تیر, 1398 1:57 قبل از ظهر
9950
22 مهر, 1396
شهاب پاک شکار
یک مقاله/کتاب/گزارش به اشتراک گذاشت.
22 مهر, 1396 3:23 قبل از ظهر
8348
22 مرداد, 1395
شهاب پاک شکار
یک بلاگ ساخته است.
22 مرداد, 1395 2:57 بعد از ظهر
792
13 تیر, 1392
شهاب پاک شکار
یک بلاگ ساخته است.
13 تیر, 1392 10:30 بعد از ظهر
250
28 آذر, 1391
شهاب پاک شکار
یک بلاگ ساخته است.
28 آذر, 1391 2:48 بعد از ظهر
244
28 آذر, 1391
شهاب پاک شکار
یک بلاگ ساخته است.
28 آذر, 1391 1:08 قبل از ظهر
226
26 آذر, 1391
شهاب پاک شکار
یک بلاگ ساخته است.
26 آذر, 1391 11:58 بعد از ظهر
10572
25 مرداد, 1397
شهاب پاک شکار
یک مقاله/کتاب/گزارش به اشتراک گذاشت.
25 مرداد, 1397 1:10 قبل از ظهر
9949
22 مهر, 1396
شهاب پاک شکار
یک مقاله/کتاب/گزارش به اشتراک گذاشت.
22 مهر, 1396 3:11 قبل از ظهر
793
13 تیر, 1392
شهاب پاک شکار
یک بلاگ ساخته است.
13 تیر, 1392 11:18 بعد از ظهر
326
16 بهمن, 1391
شهاب پاک شکار
اطلاعات تحصیلی پروفایلش را به روز کرده است
16 بهمن, 1391 2:17 قبل از ظهر
246
28 آذر, 1391
شهاب پاک شکار
یک بلاگ ساخته است.
28 آذر, 1391 2:05 قبل از ظهر
227
27 آذر, 1391
شهاب پاک شکار
یک بلاگ ساخته است.
27 آذر, 1391 12:51 قبل از ظهر
نمایش بیشتر