جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

لوگوی دانشگاه های ایران
Iranian Researchers Community
عضویت
http://irresearchers.ir/your-user-name/
شهاب پاک شکارسمیه رادسید فرزاد هاشمیمحمدعلی به آبادیمهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)Mohammad Fatemi shakibسعید رعیت پیشهیلدا قناعتعلی علائیعلیرضا ازادمحمدرضا تقی زاده جورشریسكينه ميرحسينيمجید عموزاد خلیلیحسن محمدیروابط عمومیشهرام شهراممیلاد رزاقیان پورعلیرضا داداشی جوکندانفاطمه کریمیانرها زمانیشیلان سجادیزهرا اسمعیلیمجتبی سالمنیما قاسمیمهدی مجدد حسین جانیمحققان ایرانیمصباح معروفیامیرحسین ستوده بیدختیآرزو علومیعلی صدریsedigheh Sarollahiعباس جوزیانبهزاد ازندحامد عربزادهE Kimiyaeiعلی محمدیصلاح دستومسیده مرضیه عابدیحسن حاجی امیریسید سجاد محتشمفرشید نعمت زادهاحمد عامریعباس عباسیمحسن جمشیدیalireza jalilسوران عزیزیآوای بورالانمهسان افشاربهاره مقدمیرضا کارزار جدی وندزهرا بهبهانیراضیه ره نوردامیر میرزاییAthena Abeediگروه فنی رایانه همراهعاطیه صفردوستکمال شرف الدینآرزو khکوشا کنفرانسغزال احمدپورامین میرشکاریمحمد عشقی محمدیموسسه خوارزمیمهران رزاقیان پورمحمود آزادسعید طهماسبیعادل محبی آشتیانیامیرحسین امیرحسیندکتر میرهاشمیایلار ابوالعلایی