عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
سید سجاد محتشم
سید سجاد محتشم

سید سجاد محتشم

ساکن رشت, گیلان ایران · متولد 18 تیر
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید
10239
29 بهمن, 1396
سید سجاد محتشم
تصویر پروفایل را به روز کرده است.
29 بهمن, 1396 5:47 بعد از ظهر
8093
3 تیر, 1395
سید سجاد محتشم
جزئیات تحصیلی را به اطلاعات پروفایلش افزود.
3 تیر, 1395 9:55 قبل از ظهر
8850
12 شهریور, 1395
سید سجاد محتشم
اطلاعات شغلی پروفایلش را به روز کرده است
12 شهریور, 1395 11:49 بعد از ظهر
8092
3 تیر, 1395
سید سجاد محتشم
جزئیات شغلی را به اطلاعات پروفایلش افزود.
3 تیر, 1395 9:53 قبل از ظهر
نمایش بیشتر