عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید
10214
17 بهمن, 1396
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
17 بهمن, 1396 5:43 بعد از ظهر
دومین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
وب سایت دومین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات فعالیت خ...
10187
2 بهمن, 1396
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
2 بهمن, 1396 2:17 بعد از ظهر
دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

وب سایت دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت مقـالات دان...
10080
10 آذر, 1396
محمد میرزایی
shared...
10 آذر, 1396 4:09 بعد از ظهر
دومین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
10213
17 بهمن, 1396
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
17 بهمن, 1396 5:23 بعد از ظهر
دومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
وب سایت دومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار فعالیت خود را آغاز نموده و آما...
10176
25 دی, 1396
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
25 دی, 1396 12:51 بعد از ظهر
دومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE

آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
وب سایت دومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و...
10079
10 آذر, 1396
محمد میرزایی
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
10 آذر, 1396 4:08 بعد از ظهر
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
وب سایت دومین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت مقـالات دانـشجویان، اساتید، پژوهش...
نمایش بیشتر