عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
دکتر محمد تقی پور

دکتر محمد تقی پور

ساکن تالش, تهران ایران · متولد 20 شهریور, 1359
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید
12484
16 اسفند, 1401
دکتر محمد تقی پور
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
16 اسفند, 1401 1:19 بعد از ظهر
12430
29 دی, 1401
دکتر محمد تقی پور
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
29 دی, 1401 1:11 بعد از ظهر
12428
29 دی, 1401
دکتر محمد تقی پور
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
29 دی, 1401 1:10 بعد از ظهر
12426
29 دی, 1401
دکتر محمد تقی پور
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
29 دی, 1401 1:10 بعد از ظهر
12424
29 دی, 1401
دکتر محمد تقی پور
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
29 دی, 1401 1:09 بعد از ظهر
12422
29 دی, 1401
دکتر محمد تقی پور
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
29 دی, 1401 1:08 بعد از ظهر
12420
29 دی, 1401
دکتر محمد تقی پور
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
29 دی, 1401 1:08 بعد از ظهر
12418
29 دی, 1401
دکتر محمد تقی پور
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
29 دی, 1401 1:07 بعد از ظهر
12416
29 دی, 1401
دکتر محمد تقی پور
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
29 دی, 1401 1:06 بعد از ظهر
12414
29 دی, 1401
دکتر محمد تقی پور
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
29 دی, 1401 12:22 بعد از ظهر
12431
29 دی, 1401
دکتر محمد تقی پور
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
29 دی, 1401 1:14 بعد از ظهر
12429
29 دی, 1401
دکتر محمد تقی پور
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
29 دی, 1401 1:11 بعد از ظهر
12427
29 دی, 1401
دکتر محمد تقی پور
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
29 دی, 1401 1:10 بعد از ظهر
12425
29 دی, 1401
دکتر محمد تقی پور
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
29 دی, 1401 1:09 بعد از ظهر
12423
29 دی, 1401
دکتر محمد تقی پور
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
29 دی, 1401 1:09 بعد از ظهر
12421
29 دی, 1401
دکتر محمد تقی پور
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
29 دی, 1401 1:08 بعد از ظهر
12419
29 دی, 1401
دکتر محمد تقی پور
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
29 دی, 1401 1:07 بعد از ظهر
12417
29 دی, 1401
دکتر محمد تقی پور
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
29 دی, 1401 1:06 بعد از ظهر
12415
29 دی, 1401
دکتر محمد تقی پور
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
29 دی, 1401 1:05 بعد از ظهر
12413
29 دی, 1401
دکتر محمد تقی پور
تصویر جدیدی به اشتراک گذاشته
29 دی, 1401 12:21 بعد از ظهر
نمایش بیشتر