عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید
10002
16 آبان, 1396
امیر میرزایی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
16 آبان, 1396 10:23 قبل از ظهر
9972
29 مهر, 1396
امیر میرزایی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
29 مهر, 1396 4:11 بعد از ظهر
8851
13 شهریور, 1395
امیر میرزایی
نظری بر روی دیوار سید فرزاد هاشمی پست کرد.
13 شهریور, 1395 10:57 قبل از ظهر
خواهش
9985
2 آبان, 1396
امیر میرزایی
یک کنفرانس/همایش تعیین کرده است
2 آبان, 1396 4:35 بعد از ظهر
9967
24 مهر, 1396
8030
22 خرداد, 1395
امیر میرزایی
22 خرداد, 1395 10:55 بعد از ظهر
نمایش بیشتر