عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
توحید

توحید

ساکن مراغه, آذربایجان شرقی ایران · متولد 14 مرداد, 1365
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید
1831
20 اسفند, 1392
توحید
نظری بر روی دیوار لیلا سبیلی پست کرد.
20 اسفند, 1392 11:29 قبل از ظهر
عضو رسمی تحقیقات علوم پزشکی رازی
کشف دارو سنک کلیه ومثانه ( از مواد حیوانی )
کشف مواد خوراکی از پوست میوه پرتغال
کشف مواد خوراکی از برگ زرد آلو
تالیف کتابهای فارماکولوژی 10 جلد ( زیر نظر پروفسور ث...
1829
20 اسفند, 1392
توحید
نظری بر روی دیوار پژوهشگر پست کرد.
20 اسفند, 1392 11:29 قبل از ظهر
عضو رسمی تحقیقات علوم پزشکی رازی
کشف دارو سنک کلیه ومثانه ( از مواد حیوانی )
کشف مواد خوراکی از پوست میوه پرتغال
کشف مواد خوراکی از برگ زرد آلو
تالیف کتابهای فارماکولوژی 10 جلد ( زیر نظر پروفسور ث...
1826
20 اسفند, 1392
توحید
نظری بر روی دیوار شاهین هاشم زاد پست کرد.
20 اسفند, 1392 11:28 قبل از ظهر
عضو رسمی تحقیقات علوم پزشکی رازی
کشف دارو سنک کلیه ومثانه ( از مواد حیوانی )
کشف مواد خوراکی از پوست میوه پرتغال
کشف مواد خوراکی از برگ زرد آلو
تالیف کتابهای فارماکولوژی 10 جلد ( زیر نظر پروفسور ث...
1824
20 اسفند, 1392
توحید
نظری بر روی دیوار بهداد بیک پست کرد.
20 اسفند, 1392 11:28 قبل از ظهر
عضو رسمی تحقیقات علوم پزشکی رازی
کشف دارو سنک کلیه ومثانه ( از مواد حیوانی )
کشف مواد خوراکی از پوست میوه پرتغال
کشف مواد خوراکی از برگ زرد آلو
تالیف کتابهای فارماکولوژی 10 جلد ( زیر نظر پروفسور ث...
1821
20 اسفند, 1392
توحید
نظری بر روی دیوار مهدی همتی پست کرد.
20 اسفند, 1392 11:27 قبل از ظهر
عضو رسمی تحقیقات علوم پزشکی رازی
کشف دارو سنک کلیه ومثانه ( از مواد حیوانی )
کشف مواد خوراکی از پوست میوه پرتغال
کشف مواد خوراکی از برگ زرد آلو
تالیف کتابهای فارماکولوژی 10 جلد ( زیر نظر پروفسور ث...
1819
20 اسفند, 1392
توحید
نظری بر روی دیوار نیلوفر پورقلیچ پست کرد.
20 اسفند, 1392 11:25 قبل از ظهر
عضو رسمی تحقیقات علوم پزشکی رازی
کشف دارو سنک کلیه ومثانه ( از مواد حیوانی )
کشف مواد خوراکی از پوست میوه پرتغال
کشف مواد خوراکی از برگ زرد آلو
تالیف کتابهای فارماکولوژی 10 جلد ( زیر نظر پروفسور ث...
1815
20 اسفند, 1392
توحید
20 اسفند, 1392 11:23 قبل از ظهر
عضو رسمی تحقیقات علوم پزشکی رازی
کشف دارو سنک کلیه ومثانه ( از مواد حیوانی )
کشف مواد خوراکی از پوست میوه پرتغال
کشف مواد خوراکی از برگ زرد آلو
تالیف کتابهای فارماکولوژی 10 جلد ( زیر نظر پروفسور ث...
1830
20 اسفند, 1392
توحید
نظری بر روی دیوار محققان ایرانی پست کرد.
20 اسفند, 1392 11:29 قبل از ظهر
عضو رسمی تحقیقات علوم پزشکی رازی
کشف دارو سنک کلیه ومثانه ( از مواد حیوانی )
کشف مواد خوراکی از پوست میوه پرتغال
کشف مواد خوراکی از برگ زرد آلو
تالیف کتابهای فارماکولوژی 10 جلد ( زیر نظر پروفسور ث...
1827
20 اسفند, 1392
توحید
نظری بر روی دیوار فاطمه شاهی پست کرد.
20 اسفند, 1392 11:28 قبل از ظهر
عضو رسمی تحقیقات علوم پزشکی رازی
کشف دارو سنک کلیه ومثانه ( از مواد حیوانی )
کشف مواد خوراکی از پوست میوه پرتغال
کشف مواد خوراکی از برگ زرد آلو
تالیف کتابهای فارماکولوژی 10 جلد ( زیر نظر پروفسور ث...
1825
20 اسفند, 1392
توحید
نظری بر روی دیوار اکرم صفرنوراله پست کرد.
20 اسفند, 1392 11:28 قبل از ظهر
عضو رسمی تحقیقات علوم پزشکی رازی
کشف دارو سنک کلیه ومثانه ( از مواد حیوانی )
کشف مواد خوراکی از پوست میوه پرتغال
کشف مواد خوراکی از برگ زرد آلو
تالیف کتابهای فارماکولوژی 10 جلد ( زیر نظر پروفسور ث...
1822
20 اسفند, 1392
توحید
نظری بر روی دیوار مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade) پست کرد.
20 اسفند, 1392 11:27 قبل از ظهر
عضو رسمی تحقیقات علوم پزشکی رازی
کشف دارو سنک کلیه ومثانه ( از مواد حیوانی )
کشف مواد خوراکی از پوست میوه پرتغال
کشف مواد خوراکی از برگ زرد آلو
تالیف کتابهای فارماکولوژی 10 جلد ( زیر نظر پروفسور ث...
1820
20 اسفند, 1392
توحید
نظری بر روی دیوار فاطمه کریمیان پست کرد.
20 اسفند, 1392 11:26 قبل از ظهر
عضو رسمی تحقیقات علوم پزشکی رازی
کشف دارو سنک کلیه ومثانه ( از مواد حیوانی )
کشف مواد خوراکی از پوست میوه پرتغال
کشف مواد خوراکی از برگ زرد آلو
تالیف کتابهای فارماکولوژی 10 جلد ( زیر نظر پروفسور ث...
1818
20 اسفند, 1392
توحید
نظری بر روی دیوار زهرا رفیعیان پست کرد.
20 اسفند, 1392 11:25 قبل از ظهر
عضو رسمی تحقیقات علوم پزشکی رازی
کشف دارو سنک کلیه ومثانه ( از مواد حیوانی )
کشف مواد خوراکی از پوست میوه پرتغال
کشف مواد خوراکی از برگ زرد آلو
تالیف کتابهای فارماکولوژی 10 جلد ( زیر نظر پروفسور ث...
نمایش بیشتر