عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید
IMG_8543
پرسشنامه ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در سازمان ها
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

7,500
پرسشنامه حاضر، به منظور ارزیابی مدیریت دانش سازمان بوده و متناسب با استاندارد بهره وری آسیایی است.
ماهنامه اکسیر- اردیبهشت 95
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

رایگان
ماهنامه اکسیر ماهنامه آموزشی و اطلاع رسانی و تحلیلی است که به صورت ماهیانه توسط مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کشور که تحت نظارت س