عضویت
جامعه مجازی محققان ایران به شما کمک می کند تا با محققان سایر دانشگاه های کشور همواره در ارتباط باشید

آموزشی

علی اسفندیاری

<h2></h2> <h2>تفاوت سوال و فرضیه تحقیق چیست؟</h2> منبع: تفاوت سوال و فرضیه تحقیق نوشته آرش حبیبی نشر پارس مدیر بسیار مایل هستم در مورد تفاوت فرضیه و سوال تحقیق نکته ای را روشن کنم و بسیار آرزومند هست...
علی اسفندیاری

هنگامی‌که برای اولین بار شروع به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد می‌کنید، باید در مورد موضوع پایان‌ نامه خود فکر کنید. ممکن است به مدت چند ماه مشغول تصمیم‌گیری درباره آنچه می‌ خواهید بنویسید، شوید. حتی م...
علی اسفندیاری

هر تحقیق از نظر هدفمندی مطالعه به یکی از انواع بنیادی (محض)، کاربردی و توسعه ای قابل تقسیم است.۱. تحقیق بنیادی (محض) این تحقیق از نوع تحقیقات نظری است که در آن محقق بدون داشتن یک هدف کاربردی خاص، صرف...
محمدعلی به آبادی

به نام خداازگذشتگان آثاری باقی مانده است ازدوردست تا این اواخر برخی بقایا بوسیله آزمایشهای علمی قابل پیگیری وبدست آوردن نتیجه صددرصد هست مثلا اینکه بقایای یک پیکر قدیمی با بررسی ژنتیک میتوان به حقیقت م...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا مردمسالاری را نمیتوان نادیده گرفت! طبق آنچه ملت ایران در فروردین 58 تصویب نمود این نظام متکی برجمهوریت واسلامیت است ونمیتوان یکی را نادیده ویا بردیگری رجحان داد. آندو در کنارهم در حرکتند.جر...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا آیا با طبیعت مخالفیم؟ یک: چند نفر از نمایندگان مردم در مجلس علاقه خودرا نسبت به نماینده اروپا ابراز کردند وبا ایشان عکس گرفتند .این یک امر طبیعی است .مگر با خوک وسگ عکس گرفته اند؟ او نماینده...
محمدعلی به آبادی

نام خدا اگر در تاریخ تورقی کنیم می بینیم که بیشترین مذاهب وفرقه ها در مذهب تشیع است در زمینه کلامی فقهی عرفانی وفلسفی ومعروف است جنگ 72 ملت که اشاره شاعر به همین مذهب است. البته نقش دشمنان استعمارگر د...
محمدعلی به آبادی

بنام خداهر امری دربستر طبیعت هم امکانپذیر است وهم ساده وبدون دردسر اما خروج از طبیعت مشکل آفرین. منظور بنده دراین مطلب ارتباط سالم وطبیعی میان دوجوان ودوانسان است. ارتباط سالم وطبیعی میان دوانسان زن و...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا اخیرا عده ای وارد صحنه شده ودر مورد وجود کورش درتاریخ شبهه ایجاد کرده ومیکنند. خوب اینهم ازآن ماجراهاست که چون زورشان به ایرانی نمیرسد عناصر تاریخی را مورد یورش قرار میدهند. غافل ازآنکه تمام...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا درسراسر هستی یک حقیقت وجودارد وآن خداوندهستی ویگانه است اما یگانه های بسیار درهستی وجوددارند ازجمله خود من وخود شما تنها تفاوت درمن وشما با خداوند هستی درکمال است او وجودی کامل درعلم وقدرت و...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا بزرگی ازاینکه درجامعه کتاب خوانی رواج ندارد وبجای آن اینترنت جایگزین شده اظهار تاسف کردند. بله درست است که کتاب خوانی درجامعه ایران سقوط کرده اما مشکل در کتاب نیست در اینستکه اسوه ها خود نشا...
مهران مهدی زاده (Mehran Mehdizade)

HR professionals who strive to put the best possible programs and services in place in key areas have the opportunity to fundamentally shift their organizations to a higher level of performance and ...
محمدعلی به آبادی

بنام خدا "فاتف" نه خوردنیه نه پوشیدنی نه دشمن خارجی است نه داخلی صاف و ساده و رک و پوست کنده، "فاتف" تعهدی جهانی برای جلوگیری از پولشوئی است که دولت روحانی آن را امضاء کرده تا این سد هم برای اجرای ب...